Một số hình ảnh tại buổi khai mạc Triển lãm


Thư chúc mừng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.
Cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cảm tưởng của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về Triển lãm.

Ảnh số 1/3