Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1945 - 1969)


Điện ngày 26/3/1947 của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v yêu cầu cấp những tài liệu về xây dựng Đảng và cách mạng Trung Quốc (Ảnh 1). 印度支那共产党政治局发给中国共产党中央有关中国革命及建党的资料的电报 . Telegram dated 26th March 1947 of Political Bureau of Indochina Communist Party to Central Committee of Chinese Communist Party regarding the demand of documents on Chinese revolution and Party establishment. 26th March 1947.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 26/3/1947 của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v yêu cầu cấp những tài liệu về xây dựng Đảng và cách mạng Trung Quốc (Ảnh 2). 印度支那共产党政治局发给中国共产党中央有关中国革命及建党的资料的电报 . Telegram dated 26th March 1947 of Political Bureau of Indochina Communist Party to Central Committee of Chinese Communist Party regarding the demand of documents on Chinese revolution and Party establishment. 26th March 1947.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 18/4/1947 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v đề nghị góp ý kiến về cuộc kháng chiến chống Pháp và các chính sách trong kháng chiến.(Bản dịch). 1947年4月18日,印度支那共产党政治局致电通知建议中共中央为越南抗法政策提出建议 . Telegram of Indochina Communist Party sent to Chinese Communist Party regarding proposal on offering opinion about the anti-French resistance war and policies in the period of resistance war. 18th April 1947.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 18/4/1947 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v đề nghị góp ý kiến về cuộc kháng chiến chống Pháp và các chính sách trong kháng chiến.(Bản dịch). 1947年4月18日,印度支那共产党政治局致电通知建议中共中央为越南抗法政策提出建议 . Telegram of Indochina Communist Party sent to Chinese Communist Party regarding proposal on offering opinion about the anti-French resistance war and policies in the period of resistance war. 18th April 1947.
Điện ngày 07/01/1948 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi La Mại (tức Lý Duy Hán) về tổng kết tình hình kháng chiến 1 năm của Việt Nam (Ảnh 1). 1948年1月7日,印度支那共产党政治局给中国共产党的有关越南一年抗战总结报告的电报 . Telegram of Political Bureau of Indochina Communist Party to Chinese Communist Party included Indochina Communist Party's one-year resistance bulletin. 7th January 1948.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 07/01/1948 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi La Mại (tức Lý Duy Hán) về tổng kết tình hình kháng chiến 1 năm của Việt Nam (Ảnh 2). 1948年1月7日,印度支那共产党政治局给中国共产党的有关越南一年抗战总结报告的电报 . Telegram of Political Bureau of Indochina Communist Party to Chinese Communist Party included Indochina Communist Party's one-year resistance bulletin. 7th January 1948.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 20/2/1948 của TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc mời đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc dự Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập vào tháng 8/1948. 1928年2月20日印度支那共产党中央发给中国共产党中央的电报,邀请中国共产党代表团参加1948年8月召开的印支共产党代表大会 . Telegram dated 20th February 1948 of Indochina Communist Party inviting Chinese Communist Party to send delegation to attend the Indochina Communist Party Congress organized in August 1948.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 20/2/1948 của TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc mời đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc dự Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập vào tháng 8/1948. (Bản dịch) 1928年2月20日印度支那共产党中央发给中国共产党中央的电报,邀请中国共产党代表团参加1948年8月召开的印支共产党代表大会 . Telegram dated 20th February 1948 of Indochina Communist Party inviting Chinese Communist Party to send delegation to attend the Indochina Communist Party Congress organized in August 1948.
Điện ngày 02/11/1948 của TW Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Bộ Chính trị Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương, chi cục Hồng Kông Đảng Cộng sản Trung Quốc và Kiều Quan Hoa. Điện: mong chú ý tiếp nhận một số bài của Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. 1948年11月2日中共中央给印支共产党中央政治局,中共香港党组织和乔冠花木同志的电报,希望接受毛泽东与刘少奇的著作 . Telegram of Chinese Communist Party sent to Indochina Communist Party, Chinese Communist Party's Hongkong branch on the speech of Mao Zedong and Kieu Quanhoa. 2nd November 1948. an
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 05/12/1948 của Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị cử 03 cán bộ quân sự sang giúp.印支共产党政治局发给中共中央的电报,建议派三位军事顾问来协助 . Telegram of Political Bureau of Indochina Communist Party regarding the need for the army commander. 5th February 1948.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Điện ngày 05/12/1948 của Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị cử 03 cán bộ quân sự sang giúp. (Bản dịch) 印支共产党政治局发给中共中央的电报,建议派三位军事顾问来协助 . Telegram of Political Bureau of Indochina Communist Party regarding the need for the army commander. 5th February 1948.
Lời tuyên bố của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà Hồ Chí Minh với chính phủ các nước trên thế giới v/v sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1950. (ảnh 1) 1950年胡志明主席就越南与各国家外交关系的声明 . Declaration announced by President Ho Chi Minh to countries in the world about Vietnam’s willingness to establish diplomatic relation. 1950.
Lời tuyên bố của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà Hồ Chí Minh với chính phủ các nước trên thế giới v/v sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1950. (ảnh 2). 1950年胡志明主席就越南与各国家外交关系的声明 . Declaration announced by President Ho Chi Minh to countries in the world about Vietnam’s willingness to establish diplomatic relation. 1950.
Lời tuyên bố của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà Hồ Chí Minh với chính phủ các nước trên thế giới v/v sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1950. ( ảnh 3) 1950年胡志明主席就越南与各国家外交关系的声明 . Declaration announced by President Ho Chi Minh to countries in the world about Vietnam’s willingness to establish diplomatic relation. 1950.
Tháng 01/1950, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường bí mật thăm Trung Quốc tại thôn Bản Lợi, huyện Sùng Thiện, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây đã chụp ảnh chung với các đồng chí cùng đi, phía trước trường tiểu học trung tâm của thôn. 1950年1月胡志明秘密访问中国,途中路过广西崇左市崇盖县版利村时他和随行人员合影 . President Ho Chi Minh took picture with accompanying comrades in front of central primary school in Ban Loi village, Sung Thien city, Guangxi on the way President visited in secret to China. January 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Chu Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Nam Hải. Tháng 01/1950. 1950年1月朱德同志和胡志明在中南海 . Comrade Zhu De and President Ho Chi Minh in Zhong Nanhai. January 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương về kế hoạch đi thăm Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 01/01/1950. Letter by Central Committee of Indochina Communist Party regarding President Ho Chi Minh’s plan to visit to China. 1st January 1950.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thiếp chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chu Ân Lai. Năm 1950. 1950年胡志明主席寄给周恩来总理的贺年卡 . Greeting - card of President Ho Chi Minh sent to Prime Minister Zhou En Lai on the occasion of the New Year. 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 12/5/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng thọ Người 60 tuổi (Ảnh 1). 1950年5月20日毛泽东主席致胡志明主席的电报,祝贺胡志明60寿辰 . Telegram dated 12th May 1950 by President Mao Zedong congratulating President Ho Chi Minh on his 60th Birthday and thankful telegram dated 20th May 1950 of President Ho Chi Minh.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 12/5/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng thọ Người 60 tuổi (Bản dịch). 1950年5月20日毛泽东主席致胡志明主席的电报,祝贺胡志明60寿辰 . Telegram dated 12th May 1950 by President Mao Zedong congratulating President Ho Chi Minh on his 60th Birthday and thankful telegram dated 20th May 1950 of President Ho Chi Minh.
Điện ngày 20/5/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông cảm ơn lời chúc thọ (ảnh 2). 1950年5月20日胡志明主席致毛泽东主席的谢电 . Thankful telegram dated 20th May 1950 of President Ho Chi Minh.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 20/5/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông cảm ơn lời chúc thọ (ảnh 3). .1950年5月20日胡志明主席致毛泽东主席的谢电 . Telegram dated 12th May 1950 by President Mao Zedong congratulating President Ho Chi Minh on his 60th Birthday and thankful telegram dated 20th May 1950 of President Ho Chi Minh.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh 1). Tháng 6/1950. 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Congratulatory telegram of President Ho Chi Minh on the occasion of 29th foundation Anniversary of Chinese Communist. June 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh 2). 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Congratulatory telegram of President Ho Chi Minh on the occasion of 29th foundation Anniversary of Chinese Communist Party. June 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (Bản dịch). 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Congratulatory telegram of President Ho Chi Minh on the occasion of 29th foundation Anniversary of Chinese Communist Party. June 1950.
Điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai (Ảnh 3). Tháng 6/1950. 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Thankful telegram of President Mao Zedong and Zhou En Lai. June 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai (Ảnh 4). Tháng 6/1950. 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Thankful telegram of President Mao Zedong and Zhou En Lai. June 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai (Ảnh 4). Tháng 6/1950. 1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报 . Thankful telegram of President Mao Zedong and Zhou En Lai. June 1950.
Điện ngày 13/10/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giành thắng lợi ở Chiến dịch Đông Khê, Cao Bằng (Ảnh 1). iện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”. 胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利” . Telegram dated 13th October 1950 of President Ho Chi Minh sent to President Mao Zedong and Chinese Communist Party regarding the achievement of victory at Dong Khe campaign, Cao Bang. Reply telegram dated 16th October 1950 of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh: "Congratulations for your achievement of great victory".
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 13/10/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giành thắng lợi ở Chiến dịch Đông Khê, Cao Bằng (Ảnh 2). Điện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”. 胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利” . Telegram dated 13th October 1950 of President Ho Chi Minh sent to President Mao Zedong and Chinese Communist Party regarding the achievement of victory at Dong Khe campaign, Cao Bang. Reply telegram dated 16th October 1950 of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh: "Congratulations for your achievement of great victory".
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 13/10/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giành thắng lợi ở Chiến dịch Đông Khê, Cao Bằng (Bản dịch). Điện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”. 胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利” . Telegram dated 13th October 1950 of President Ho Chi Minh sent to President Mao Zedong and Chinese Communist Party regarding the achievement of victory at Dong Khe campaign, Cao Bang. Reply telegram dated 16th October 1950 of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh: "Congratulations for your achievement of great victory".
Điện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”. 胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利” . Telegram dated 13th October 1950 of President Ho Chi Minh sent to President Mao Zedong and Chinese Communist Party regarding the achievement of victory at Dong Khe campaign, Cao Bang. Reply telegram dated 16th October 1950 of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh: "Congratulations for your achievement of great victory".
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trần Canh nghiên cứu phương án tác chiến chiến dịch Biên giới. Năm 1950. 1950年,胡志明主席和陈 赓 在越北战区研究边境战役方案 . Ho Chi Minh and Chen Geng studied combat plan of “Border campaign”. 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Các đồng chí hai nước Việt – Trung tại căn cứ địa Việt Bắc. (Từ trái sang: Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh, Trần Canh, Lê Văn Lương, La Quý Ba). Năm 1950. 1950年越中两国的同志们在越北根据地 .(自右向左:范文同,长征,阮志清,胡志明,陈庚,黎文良,罗贵波). Vietnamese and Chinese comrades at the Viet Bac base (from the left: Pham Van Dong, Truong Chinh, Nguyen Chi Thanh, Ho Chi Minh, Chen Geng, Le Van Luong, Luo Qi Bo). 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Các đồng chí hai nước Việt – Trung tại căn cứ địa Việt Bắc. (Từ trái sang: Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh, Trần Canh, Lê Văn Lương, La Quý Ba). Năm 1950. 1950年越中两国的同志们在越北根据地 .(自右向左:范文同,长征,阮志清,胡志明,陈庚,黎文良,罗贵波). Vietnamese and Chinese comrades at the Viet Bac base (from the left: Pham Van Dong, Truong Chinh, Nguyen Chi Thanh, Ho Chi Minh, Chen Geng, Le Van Luong, Luo Qi Bo). 1950.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nơi ở của đoàn cố vấn Trung Quốc, tại chiến khu Việt Bắc. Năm 1950. 1950年胡主席访问中国顾问团在越北战区的住地 . Ho Chi Minh visited to the accommodation place of China advisory delegation.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Điện ngày 08/01/1951 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu. 胡主席给周恩来及邓颖超写的电函 . Telegram dated 8th January 1951 from President Ho Chi Minh to Zhou Enlai and Deng Yingchao for offering a gold watch. 8th January 1951.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 08/01/1951 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu. (Bản dịch). 胡主席给周恩来及邓颖超写的电函 . Telegram dated 8th January 1951 from President Ho Chi Minh to Zhou Enlai and Deng Yingchao for offering a gold watch. 8th January 1951.
Bản tin Thông tấn xã Bắc Kinh về lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chiến thắng Cao Bằng. 12/01/1951. 关于胡主席生活风格及高平胜利的北京通讯社新闻 . Bulletin of Beijing News agency regarding lifestyle of President Ho Chi Minh and Cao Bang victory. 12th January. 1951.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅档案). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi kiều bào ở Vân Nam Trung Quốc. Tháng 7/1951. 1951年7月胡志明主席寄给中国云南侨胞的信 . Letter from President Ho Chi Minh to Vietnamese residing in Yunnan, China. July 1951.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng nhân dịp đón năm mới 1952. (Bản dịch). 趁1952年新年的机会胡主席给毛泽东主席致电拜年 . Greetings telegram by President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on the occasion of the New Year. 1952.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng nhân dịp đón năm mới 1952. 趁1952年新年的机会胡主席给毛泽东主席致电拜年 . Greetings telegram by President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on the occasion of the New Year. 1952.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng nhân dịp đón năm mới 1952(Bản dịch). 趁1952年新年的机会胡主席给毛泽东主席致电拜年 . Greetings telegram by President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on the occasion of the New Year. 1952.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tây Giao, thành phố Bắc Kinh, trong chuyến thăm Trung Quốc mùa đông năm 1952. 1952年冬天胡志明主席访问中国北京西郊 . President Ho Chi Minh at Xi Jiao, Beijing in the visit to China, winter 1952.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh chung với đồng chí La Quý Ba và các nữ đồng chí trong đoàn cố vấn Trung Quốc trong dịp tết Nguyên đán năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc. 1953年元旦,在越北根据地胡志明主席和罗贵波及中国女人员的合影 . Ho Chi Minh and La Quy Ba took picture with female comrades in advisory delegation on the occasion of the New Year 1953 at Viet Bac Revolutionary base.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 18/12/1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng thọ Chủ tịch Mao Trạch Đông 60 tuổi (Ảnh 1) và điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông. 胡主席祝贺毛主席60寿辰电报及毛主席的感谢电报 . Congratulatary telegram dated 18th December 1953 by President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on his 60th birthday and thankful telegram of President Mao Zedong.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Souce: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh chung với các đồng chí cố vấn Trung Quốc trong buổi lễ tặng Huân chương cho các đồng chí Vi Quốc Thanh, La Quý Ba. Tháng 9/1953. 1953年元旦,胡主席在越北战区与罗贵波同志及中国顾问团同志们在 韦国清,罗贵波的颁奖仪式上的合影 . President Ho Chi Minh took picture with Chinese consultative comrades in the ceremony of awarding medal for comrade Wei Gouqing and comrade Luo Guibo. September 1953.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).).
Công văn của Hội hữu nghị Việt Hoa về việc biếu Chủ tịch Mao Trạch Đông 2 con voi (kèm ảnh 2 con voi) năm 1953. (Ảnh1, 2, 3). 越华友协会有关向毛主席赠送两只大象的公文(附属两只大象合影) . Official document of Vietnamese-Chinese Friendship Association on presenting 2 elephents for President Mao Zedong. 1953.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Công văn của Hội hữu nghị Việt Hoa về việc biếu Chủ tịch Mao Trạch Đông 2 con voi (kèm ảnh 2 con voi) năm 1953. 越华友协会有关向毛主席赠送两只大象的公文(附属两只大象合影) . Official document of Vietnamese-Chinese Friendship Association on presenting 2 elephants for President Mao Zedong. 1953.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Công văn của Hội hữu nghị Việt Hoa về việc biếu Chủ tịch Mao Trạch Đông 2 con voi (kèm ảnh 2 con voi) năm 1953. 越华友协会有关向毛主席赠送两只大象的公文(附属两只大象合影 . Official document of Vietnamese-Chinese Friendship Association on presenting 2 elephants for President Mao Zedong. 1953.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Công văn của Hội hữu nghị Việt Hoa về việc biếu Chủ tịch Mao Trạch Đông 2 con voi (kèm ảnh 2 con voi) năm 1953. 越华友协会有关向毛主席赠送两只大象的公文(附属两只大象合影) . Official document of Vietnamese-Chinese Friendship Association on presenting 2 elephants for President Mao Zedong. 1953.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Công văn của Hội hữu nghị Việt Hoa về việc biếu Chủ tịch Mao Trạch Đông 2 con voi (kèm ảnh 2 con voi) năm 1953. 越华友协会有关向毛主席赠送两只大象的公文(附属两只大象合影 . Official document of Vietnamese-Chinese Friendship Association on presenting 2 elephants for President Mao Zedong. 1953.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Phát biểu lần thứ nhất của Đoàn đại biểu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về chuẩn bị thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 中华人民共和国代表团有关准备恢复印度支那和平的首次发言 . The 1st speech by the delegation of People’s Republic of China delivered on the preparation of peace restoration in Indochina.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Phát biểu lần thứ nhất của Đoàn đại biểu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về chuẩn bị thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 中华人民共和国代表团有关准备恢复印度支那和平的首次发言 . The 1st speech by the delegation of People’s Republic of China delivered on the preparation of peace restoration in Indochina.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Phát biểu lần thứ nhất của Đoàn đại biểu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về chuẩn bị thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 中华人民共和国代表团有关准备恢复印度支那和平的首次发言 . The 1st speech by the delegation of People’s Republic of China delivered on the preparation of peace restoration in Indochina.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Phát biểu lần thứ nhất của Đoàn đại biểu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về chuẩn bị thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 中华人民共和国代表团有关准备恢复印度支那和平的首次发言 . The 1st speech by the delegation of People’s Republic of China delivered on the preparation of peace restoration in Indochina.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quốc thư đề ngày 21/8/1954 do Đại sứ La Quý Ba trình về việc nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. 罗贵波任越南大使递交的国书 . Credentials dated 21st August 1954 presented by the Chinese Ambassador Luo Guibo on his acceding to office in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại sứ Trung Quốc La Quý Ba sau lễ trình Quốc thư. Tháng 8/1954. 1954年8月递呈交国书仪式后,胡志明和中国大使罗贵波的合影 . President Ho Chi Minh and the Chinese Ambassador Luo Guibo after the ceremony of presenting credentials. August 1954.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Điện ngày 29/8/1954 của La Quý Ba Đại sứ đầu tiên củaTrung Quốc báo cáo TW Đảng Cộng sản Trung Quốc về lễ tiếp đón đại sứ ở Việt Nam (Ảnh 1).国驻越最早大使罗贵波给中国外交部有关在越南接任大使及越南迎接仪式的电报 . Telegram date 29th August 1954 by the first Chinese Ambassador to Vietnam Luo Guibo sent to Central Committee of Chinese Communist Party on his warm wellcome reception in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 29/8/1954 của La Quý Ba Đại sứ đầu tiên củaTrung Quốc báo cáo TW Đảng Cộng sản Trung Quốc về lễ tiếp đón đại sứ ở Việt Nam( Ảnh 2). 中国驻越最早大使罗贵波给中国外交部有关在越南接任大使及越南迎接仪式的电报 . Telegram date 29th August 1954 by the first Chinese Ambassador to Vietnam Luo Guibo sent to Central Committee of Chinese Communist Party on his warm wellcome reception in Vietnam.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 29/8/1954 của La Quý Ba Đại sứ đầu tiên củaTrung Quốc báo cáo TW Đảng Cộng sản Trung Quốc về lễ tiếp đón đại sứ ở Việt Nam (bản dịch). 国驻越最早大使罗贵波给中国外交部有关在越南接任大使及越南迎接仪式的电报 . Telegram date 29th August 1954 by the first Chinese Ambassador to Vietnam Luo Guibo sent to Central Committee of Chinese Communist Party on his warm wellcome reception in Vietnam.
Điện ngày 26/12/1954 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông đề nghị Trung Quốc gửi chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang giúp đỡ Việt Nam. Và Điện đáp của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ ý sẵn sàng cử chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang Việt Nam tham gia xây dựng kinh tế, tài chính, văn hoá và giáo dục. Tháng 01/1955. (Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3). 1954年12月26日,越南民主共和国政府致电毛泽东主席建议中国派专家和技术干部来协助越南 . 1955年1月毛泽 东主席发给胡志明主席表示随时准备派专家和技术干部去越南帮助建设经济,金融,文化和教育的复电 . Telegram dated 26th December 1954 of Government of Democratic Republic of Vietnam sent to President Mao Zedong to ask China to dispatch Chinese technical experts to Vietnam for working and helping Vietnam. Reply telegram of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh regarding the consent of dispatching Chinese technical experts to Vietnam for working in the field of economic, finance, culture and education. January 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 26/12/1954 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông đề nghị Trung Quốc gửi chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang giúp đỡ Việt Nam. Và Điện đáp của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ ý sẵn sàng cử chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang Việt Nam tham gia xây dựng kinh tế, tài chính, văn hoá và giáo dục. Tháng 01/1955. (Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3). 1954年12月26日,越南民主共和国政府致电毛泽东主席建议中国派专家和技术干部来协助越南 . 1955年1月毛泽 东主席发给胡志明主席表示随时准备派专家和技术干部去越南帮助建设经济,金融,文化和教育的复电 . Telegram dated 26th December 1954 of Government of Democratic Republic of Vietnam sent to President Mao Zedong to ask China to dispatch Chinese technical experts to Vietnam for working and helping Vietnam. Reply telegram of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh regarding the consent of dispatching Chinese technical experts to Vietnam for working in the field of economic, finance, culture and education. January 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 26/12/1954 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông đề nghị Trung Quốc gửi chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang giúp đỡ Việt Nam. Và Điện đáp của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ ý sẵn sàng cử chuyên gia và cán bộ kỹ thuật sang Việt Nam tham gia xây dựng kinh tế, tài chính, văn hoá và giáo dục. Tháng 01/1955. (Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3). 1954年12月26日,越南民主共和国政府致电毛泽东主席建议中国派专家和技术干部来协助越南 . 1955年1月毛泽 东主席发给胡志明主席表示随时准备派专家和技术干部去越南帮助建设经济,金融,文化和教育的复电 . Telegram dated 26th December 1954 of Government of Democratic Republic of Vietnam sent to President Mao Zedong to ask China to dispatch Chinese technical experts to Vietnam for working and helping Vietnam. Reply telegram of President Mao Zedong sent to President Ho Chi Minh regarding the consent of dispatching Chinese technical experts to Vietnam for working in the field of economic, finance, culture and education. January 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Kế hoạch giao lưu văn hoá Trung - Việt. Năm 1955. 1955年交流中-越文化计划 . Plan of Vietnam - China cultural exchange. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Kế hoạch giao lưu văn hoá Trung - Việt. Năm 1955. 1955年交流中-越文化计划 . Plan of Vietnam - China cultural exchange. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 08/1/1955 của Đại sứ La Quý Ba và Trưởng đoàn kinh tế Trung Quốc tại Việt Nam Phương Nghị gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị tặng Báo Nhân dân (Việt Nam) một thư viện nhỏ. Điện trả lời của Bộ Ngoại giao và Nhân dân Nhật báo đồng ý tặng báo Nhân dân 1 thư viện nhỏ. 1955年1月8日罗贵波大使和中国驻越经济团长方议先生致电中国共产党中央申请给人民报(越南)一个小的图书室 . 外交部和人民日报同意给人民报一个小的图书馆 . Telegram of Luo Guibo and Phuong Nghi which proposed to present People Newspaper a small library. Reply of approval of China Ministry of Foreign Affairs. April 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 08/1/1955 của Đại sứ La Quý Ba và Trưởng đoàn kinh tế Trung Quốc tại Việt Nam Phương Nghị gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị tặng Báo Nhân dân (Việt Nam) một thư viện nhỏ. Điện trả lời của Bộ Ngoại giao và Nhân dân Nhật báo đồng ý tặng báo Nhân dân 1 thư viện nhỏ. 1955年1月8日罗贵波大使和中国驻越经济团长方议先生致电中国共产党中央申请给人民报(越南)一个小的图书室 . 外交部和人民日报同意给人民报一个小的图书馆 . Telegram of Luo Guibo and Phuong Nghi which proposed to present People Newspaper a small library. Reply of approval of China Ministry of Foreign Affairs. April 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 . 1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示. . Letter from Ministry of Foreign Affairs of China sent to Prime Minister Zhou En Lai regarding plan of receiving President Ho Chi Minh who led the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 . 1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示. . Letter from Ministry of Foreign Affairs of China sent to Prime Minister Zhou En Lai regarding plan of receiving President Ho Chi Minh who led the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 . 1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示. . Letter from Ministry of Foreign Affairs of China sent to Prime Minister Zhou En Lai regarding plan of receiving President Ho Chi Minh who led the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 . 1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示. . Letter from Ministry of Foreign Affairs of China sent to Prime Minister Zhou En Lai regarding plan of receiving President Ho Chi Minh who led the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955(Bản dịch) . 1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示. . Letter from Ministry of Foreign Affairs of China sent to Prime Minister Zhou En Lai regarding plan of receiving President Ho Chi Minh who led the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ga Nam Ninh. 23/6/1955. 1955年 6月 23日胡志明主席在南宁火车站的发言稿. President Ho Chi Minh's speech at the Nannin station. 23rd June 1955.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ga Nam Ninh. 23/6/1955 (Bản dịch). 1955年 6月 23日胡志明主席在南宁火车站的发言稿. President Ho Chi Minh's speech at the Nannin station. 23rd June 1955.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm Trung Quốc. 25/6/1955. 1955年6月25日毛泽东主席、周恩来总理、胡主席检阅欢迎以胡主席为首的越南政府代表团的仪仗队. President mao Zedong, prime Minister Zhou En Lai, President Ho Chi Minh reviewed the guard of honor in the welcome ceremony of the Vietnamese Government's Delegation led by President Ho Chi Minh to visit to China. 25th June 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Diễn văn của Thủ tướng Chu Ân Lai và diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn Chính phủ nước Việt Nam DCCH sang thăm Trung Quốc. 26/6/1955. Điện của Đại sứ TQ tại VN La Quý Ba gửi Bộ Ngoại giao TQ xin phê duyệt chương trình giao lưu văn hoá Trung - Việt. 1955年6月26日周恩来总理和胡志明主席在招待来中国访问的越南民主共和国政府团宴会上的发言 . 驻越中国大使罗贵波给中国外交部请求批准中越文化交流节目的电报 . Prime Minister Zhou En Lai's speech and President Ho Chi Minh's speech at the reception for the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China. 26th June 1955. Telegram of Chinese Ambassador to Vietnam Luo Gui Bo sent to Ministry of Foreign Affairs of Vietnam for asking the approval of Vietnam-China cultural exchange programme.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Diễn văn của Thủ tướng Chu Ân Lai và diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn Chính phủ nước Việt Nam DCCH sang thăm Trung Quốc. 26/6/1955. Điện của Đại sứ TQ tại VN La Quý Ba gửi Bộ Ngoại giao TQ xin phê duyệt chương trình giao lưu văn hoá Trung - Việt. 1955年6月26日周恩来总理和胡志明主席在招待来中国访问的越南民主共和国政府团宴会上的发言 . 驻越中国大使罗贵波给中国外交部请求批准中越文化交流节目的电报 . Prime Minister Zhou En Lai's speech and President Ho Chi Minh's speech at the reception for the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China. 26th June 1955. Telegram of Chinese Ambassador to Vietnam Luo Gui Bo sent to Ministry of Foreign Affairs of Vietnam for asking the approval of Vietnam-China cultural exchange programme.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Diễn văn của Thủ tướng Chu Ân Lai và diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn Chính phủ nước Việt Nam DCCH sang thăm Trung Quốc. 26/6/1955. Điện của Đại sứ TQ tại VN La Quý Ba gửi Bộ Ngoại giao TQ xin phê duyệt chương trình giao lưu văn hoá Trung - Việt. 1955年6月26日周恩来总理和胡志明主席在招待来中国访问的越南民主共和国政府团宴会上的发言 . 驻越中国大使罗贵波给中国外交部请求批准中越文化交流节目的电报 . Prime Minister Zhou En Lai's speech and President Ho Chi Minh's speech at the reception for the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China. 26th June 1955. Telegram of Chinese Ambassador to Vietnam Luo Gui Bo sent to Ministry of Foreign Affairs of Vietnam for asking the approval of Vietnam-China cultural exchange programme.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Diễn văn của Thủ tướng Chu Ân Lai và diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn Chính phủ nước Việt Nam DCCH sang thăm Trung Quốc. 26/6/1955. Điện của Đại sứ TQ tại VN La Quý Ba gửi Bộ Ngoại giao TQ xin phê duyệt chương trình giao lưu văn hoá Trung - Việt. 1955年6月26日周恩来总理和胡志明主席在招待来中国访问的越南民主共和国政府团宴会上的发言 . 驻越中国大使罗贵波给中国外交部请求批准中越文化交流节目的电报 . Prime Minister Zhou En Lai's speech and President Ho Chi Minh's speech at the reception for the Government Delegation of Democratic Republic of Vietnam to visit to China. 26th June 1955. Telegram of Chinese Ambassador to Vietnam Luo Gui Bo sent to Ministry of Foreign Affairs of Vietnam for asking the approval of Vietnam-China cultural exchange programme.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với các vị lãnh đạo Trung Quốc.Tháng 6/1955. 胡主席和中国领导会谈 . President Ho Chi Minh exchanged of views with Chinese Leaders.June 1955.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai cùng bước vào dự buổi tiệc chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 胡志明主席和刘少奇、周恩来同志一起走进欢迎胡志明主席宴会厅。 President Ho Chi Minh and comrade Liu Shaoqi, comrade Zhou Enlai together entered the hall in a reception to welcome President Ho Chi Minh.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông nói chuyện thân mật trong buổi tiệc. 胡志明主席和毛泽东主席在宴会中亲密交谈 . President Ho Chi Minh and President Mao Zedong in a friendly conversation at the reception.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp bà Tống Khánh Linh. Tháng 6/1955. 1955年6月胡主席与宋庆龄会面 . President Ho Chi Minh met Ms. Song Qingling. June 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives. ).
Thư mời của Đài phát thanh trung ương nhân dân Trung Quốc về việc mời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trên Đài phát thanh. 01/7/1955. 1955年7月1日中国人民中央电台请胡志明主席在电台发言的邀请函 . Letter of central people broadcasting Station of China, inviting President Ho Chi Minh to deliver speech on central people broadcasting Station of China. 1st July 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư mời của Đài phát thanh trung ương nhân dân Trung Quốc về việc mời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trên Đài phát thanh. 01/7/1955. 1955年7月1日中国人民中央电台请胡志明主席在电台发言的邀请函 . Letter of central people broadcasting Station of China, inviting President Ho Chi Minh to deliver speech on central people broadcasting Station of China. 1st July 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trên Đài phát thanh nhân dân trung ương Trung Quốc. 胡主席于中华人民共和国中央人民广播电台上的发表演说 . President Ho Chi Minh delivered speech on China People’s Central Broadcasting station.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư Bác Hồ gửi các cháu lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. 03/7/1955. 胡志明伯伯致越南留学生在中国的信 . Letter from Uncle Ho sent to Vietnamese students in China. (Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng).
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 08/8/1955 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo danh sách lưu học sinh Việt Nam gửi sang Trung Quốc học. 1955年8月8日中国驻越大使报告越南派往中国的留学生名单公文 . List of Vietnamese students assigned to study in China. 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn ngày 10/10/1955 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ Trung Quốc thông báo về tình hình bão lụt và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ. 1955年10月10日越南外交部公员寄给中国大使通知有关水灾情况并请求中国帮助的公文 . Inventory list of damage caused by natural clamity of Vietnam and ask for assistance. 10th October 1955.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Sắc lệnh 242 - SL ngày 15/10/1955 của Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký về việc tặng huy chương cho các đ/c trong đoàn cố vấn Trung Quốc. 由胡志明签字的越南政府颁发1955/10/15日242号令对中国顾问团之同志授予勋章 . Decree No. 244 - SL dated 15th April 1955 issued by Vietnamese Government and signed by President Ho Chi Minh on awarding Labour Medals to comrades of Chinese consultant delegation. 16th April 1955.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:三号国家档案中心). (Source: National Archives Center No.III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương cho các cố vấn Trung Quốc. Tháng 10/1955. 胡志明代表越南国家,党领导人对中国各顾问家授予勋章 . 10/1955. President Ho Chi Minh on behalf of the Vietnamese State and Party's Leaders awarding medals to Chinese consultants. 10th October 1955.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Sắc lệnh số 244 - SL ngày 15/11/1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn nghệ thuật Trung Quốc. 1955年5月7日胡主席颁发71-SL令,对中国齐齐哈尔滨杂剧团授予一等劳动勋章 . Decree No.244-SL dated 15th November 1955 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 1st class Labor medal to the Delegation.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:国家第三备案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm triển lãm “Thành tựu xây dựng kinh tế Trung Quốc” tại Hà Nội. Tháng 9/1956. 胡主席参观于河内举办的“中国经济建设成就” 展览会 . President Ho Chi Minh visited the Exhibition titled “Economic achievement in China” held in Hanoi. September 1956.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Lễ đón Thủ tướng Chu Ân Lai tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Tháng 11/1956. 1956年11月河内、加林机场欢迎周恩来总理仪式 . Welcome ceremony for Prime Minister Zhou En Lai at Gia Lam airport, Hanoi, November 1956.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Thủ tướng Chu Ân Lai tại Phủ Chủ tịch. Tháng 11/1956. 1956年11月胡主席与周恩来总理在主席府的会晤 . Discussion between President Ho Chi Minh and Prime Minister Zhou Enlai at Presidential Palace. 1956.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc tại Hà Nội. Tháng 11/1956. 1956年11月胡主席见证越南-中国联合声明签署仪式 . President Ho Chi Minh witnessed the signing ceremony of Vietnam-China joint declaration in Hanoi. November 1956.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thủ tướng Chu Ân Lai nói chuyện với sinh viên các trường đại học ở Hà Nội. Tháng 11/1956. 1956年11月周恩来总理对河内各大学生的谈话 . Prime Minister Zhou En Lai had talk with students of universities in Hanoi. 1956.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960. (Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Bản thảo một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc đăng trên báo Nhân dân từ năm 1945 đến năm 1960. 自1945年至1960年人民日报刊登胡主席关于中国的报道 . Manuscript of some articles written by President Ho Chi Minh about China on the People Newspaper in the years 1945 - 1960.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (资料:党中央办公厅备案局). (Source: Archives Department of central Office of CPV).
Sắc lệnh số 016-SL ngày 06/5/1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đoàn chuyên gia máy bay Trung Quốc. 1957年5月6日胡主席颁发016-SL令,对中国飞行员专家团授予一等劳动勋章 . Decree No. 016-SL on 6th May 1957 of President Ho Chi Minh on awarding first-class Labour Medals to Chinese delegation of experts in aircraft industry.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:国家第三备案中心). (Source: National Archives Center No.III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thơ chữ Hán sau khi thăm vạn lý Trường Thành. Tháng 7/1957. 1957年7月,胡志明主席在参观万里长城时用中文写的诗 . President Ho Chi Minh wrote poem in Chinese after having visited to Great Wall. July 1957.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Đội viên thiếu niên tiền phong Trung Quốc nhờ Bác Hồ chuyển thư tới các bạn nhỏ Việt Nam. Năm 1957. 1957年,中国先锋队员请胡志明主席转交信件给越南的小朋友 . Pioneer teenagers in Beijing of China asked Uncle Ho to help them give their letter to Vietnamese teenagers. July 1957.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư ngày 20/01/1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. 1958年1月20日胡志明主席寄给刘少奇主席的信 . Letter from President Ho Chi Minh to President Liu Xiaoqi. 20th January 1958.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư ngày 20/01/1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. (Bản dịch) 1958年1月20日胡志明主席寄给刘少奇主席的信 . Letter from President Ho Chi Minh to President Liu Xiaoqi. 20th January 1958.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trình Quốc thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 01/1958. 1958年1月,中国驻越南大使何伟向胡志明主席递交国书 . Chinese Ambassador to Vietnam Mr. He Wei presented the credential to President Ho Chi Minh. January 1958.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem Triển lãm “Thành tựu nông nghiệp Trung Quốc” tại Hà Nội. Tháng 02/1958. 1985年2月胡志明主席观看在河内的”中国农业成就”展览 . President Ho Chi Minh visited the Exhibition in Hanoi titled “Chinese argricultural achivements”. February 1958. (Nguồn
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Chủ tịch Mao Trạch Đông 65 tuổi. 26/12/1958. 1958年12月26日胡志明主席致电祝贺毛泽东主席65寿辰 . Telegram of congratulation from President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on his 65th birthday. 26th December 1958.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Chủ tịch Mao Trạch Đông 65 tuổi. 26/12/1958. 1958年12月26日胡志明主席致电祝贺毛泽东主席65寿辰 . Telegram of congratulation from President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on his 65th birthday. 26th December 1958.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Chủ tịch Mao Trạch Đông 65 tuổi. 26/12/1958. 1958年12月26日胡志明主席致电祝贺毛泽东主席65寿辰 . Telegram of congratulation from President Ho Chi Minh to President Mao Zedong on his 65th birthday. 26th December 1958.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thủ tướng Chu Ân Lai đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Bắc Kinh khi Người trên đường về nước sau khi tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 21. Tháng 02/1959. 1959年2月周恩来总理在北京机场迎接参加第21届苏联共产党大会回归祖国路上的胡志明主席 . Prime Minister Zhou Enlai received President Ho Chi Minh at the Beijing airport when he came back home after attending the 21st Congress of Russian Communist Party. February 1959.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Mao Trạch Đông tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người sang thăm Trung Quốc. Tháng 02/1959. 1959年2月毛泽东主席接待胡志明主席来访中国 . President Mao Zedong received President Ho Chi Minh on his visit to China. February 1959.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Năm 1959. 1959年胡志明主席参观北京天安门广场 . President Ho Chi Minh visit Tiananmen Square in Beijing. 1959.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (资料:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Lãnh đạo Tỉnh uỷ và chính quyền Quảng Tây đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Nam Ninh, Quảng Tây. Tháng 02/1959. 1959年2月广西省委和人民政府领导在广西机场迎接胡志明主席 . Leaders of Provincial Party Committee and authorities of Guangxi province welcomed President Ho Chi Minh at Guangxi airport. February 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Công văn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên Xô gửi Ban Đối ngoại TW Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27 hoặc 28 sẽ đáp máy bay từ Liên Xô về Urumsi (thủ phủ tỉnh Tân Cương) và Người có kế hoạch thăm Urumsi, Tửu Tuyền, Lan Châu, Tây An. 中国驻苏联大使馆中联部致电 . 通知胡志明主席 . Telegram of Chinese Ambassy in Russia to Central committee of communication on the plan of President Ho Chi Minh to visit Northwest of China. 17th July 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn thể dục thể thao tỉnh Quảng Đông tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Tháng 5/1959. 1959年5月胡志明主席在河内主席府接见中国广东体育体操代表团 . President Ho Chi Minh received the sport delegation of Guangdong province at the President Palace. May 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 03/8/1959 của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ Cam Túc nhiệt liệt hoan nghênh Người sang thăm Tân Cương. 1959年8月3日刘少奇主席寄给胡志明主席和 的热烈欢迎他们来新建访问的电函 . Telegram of President Liu Shao Qi sent to President Ho Chi Minh to warmly welcome President Ho Chi Minh to visit to Xin Jiang. 17th July 1959
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 03/8/1959 của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ Cam Túc nhiệt liệt hoan nghênh Người sang thăm Tân Cương. (Bản dịch) 1959年8月3日刘少奇主席寄给胡志明主席和 的热烈欢迎他们来新建访问的电函 . Telegram of President Liu Shao Qi sent to President Ho Chi Minh to warmly welcome President Ho Chi Minh to visit to Xin Jiang. 17th July 1959
Công văn ngày 04/8/1959 của Văn phòng đối ngoại UBND khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây về việc thu thập tư liệu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm trước đây tại Quảng Tây. 关于协助收集胡志明在广西的革命工作活动资料的广西省壮族民族人民委员的对外办公室的公函 . 04/8/ 1959 . 关于胡志明在龙新县参加革命活动工作的龙新县边界工作委员会的报告 . 9/1959. Diplomatic note of foreign affairs Division of people‘s committee of Zhuang autonomous region on assisting to collect the documents on Ho Chi Minh’s revolutionary activities in previous time in Guangxi. 4th August 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案局提供). (Source: Chinese Archives).
Điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Phó Thủ tướng Trần Nghị về việc quyết định đi thẳng từ Tây An tới Lư Sơn. 08/8/1959. 1959年8月8日胡志明主席向陈毅副总理致关于决定从西安直接赴卢山的涵 . Telegram of President Ho Chi Minh sent to Vice prime Minister Chen Yi regarding his decision to go straight from Xi An to Lo Son. 8th August 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Tháng 8/1959. 胡志明主席访问中国新疆 . President Ho Chi Minh visited Xinjiang province, China. August 1959.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các học viên Việt Nam học tập tại Học viện chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tháng 8/1959. 1959年8月胡主席看望中国人民解放军政治学院的越南学员 . President Ho Chi Minh visited Vietnamese students who were studying at Political Institute of Chinese people’s liberation Army. August 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Tổng tư lệnh Chu Đức chụp ảnh nhân dịp Người sang dự lễ kỷ niệm 10 năm Quốc khánh Trung Quốc. Tháng 9/1959. 胡志明主席出席中国10周年国庆典礼时与毛主席、刘主席、朱德总司令合影 . President Ho Chi Minh and President Mao Zedong, President Liu Shaoqi, Commander-in-chief Zhou De on the occasion of the Vietnamese Government delegation's visit led by President Ho Chi Minh to China for attending the 10th anniversary of National Day of China. September 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự lễ kỷ niệm 10 năm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Lầu Thành, Thiên An Môn. Tháng 10/1959. 1959年10月胡志明主席在天安门城楼 参加中华人民共和国10周年国庆仪式. President Ho Chi Minh in the 10th Anniversary of National Day of Republic People’s China at Tiananmen Citadel. October 1959.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料: 中国档案,胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum, Chinese Archives).
Bà Tống Khánh Linh tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người sang thăm Trung Quốc. Tháng 10/1959. 1959年10月宋庆龄会见访问中国的胡主席 . (来源:胡志明博物馆). Mrs. Song Qingling received President Ho Chi Minh on the occasion of His visit to China. September 1959.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện bảo tàng lịch sử Bắc Kinh. Tháng 10/1959. 1959年10月胡志明主席参观北京历史博物馆 . President Ho Chi Minh visited to Beijing historical Museum. October 1959.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源:第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân thị trấn Đông Hưng, Quảng Đông trong dịp Người về thăm cán bộ, đồng bào Hải Ninh. Tháng 2/1960. 1960年2月在胡志明主席仿问海宁之际,他与广东省东兴镇的干部和人民 . President Ho Chi Minh talked with Dong Xing’s cadres and people, Guangdong, China on the occasion that President went to see Hai Ninh'scadres and people. 18th February 1960.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Mùa xuân năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thị trấn Đông Hưng, Quảng Đông. Trên đường, Người dừng chân tại một ngôi đình. Kể từ đó, người dân đặt tên cho ngôi đình là “Đình Hồ Chí Minh”. (Ảnh 1, 2) 1960年春天胡志明主席访问广西东兴镇 . 路上他停留一座亭子休息 . 自此老百姓为这座亭子起新的名字“胡志明”亭 . In spring of 1960, President Ho Chi Minh visited Dong Xing town, Guangxi. On the way, Ho Chi Minh stopped for a while at a temple. Since then, people of Dong Xing called the temple as “Hochiminh Temple”.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Mùa xuân năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thị trấn Đông Hưng, Quảng Đông. Trên đường, Người dừng chân tại một ngôi đình. Kể từ đó, người dân đặt tên cho ngôi đình là “Đình Hồ Chí Minh”. (Ảnh 1, 2). 1960年春天胡志明主席访问广西东兴镇 . 路上他停留一座亭子休息 . 自此老百姓为这座亭子起新的名字“胡志明”亭 . In spring of 1960, President Ho Chi Minh visited Dong Xing town, Guangxi. On the way, Ho Chi Minh stopped for a while at a temple. Since then, people of Dong Xing called the temple as “Hochiminh Temple”.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Đào Chú, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông và gia đình sang thăm Việt Nam. 10/3/1960. 1960年3月10日胡志明主席接见广东省委书记陶铸及家属访问越南 . President Ho Chi Minh received Tao Zhu, Secretary of Guangdong provincial Party Committee, China and his family to visit to Vietnam. 10th March 1960.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam (do Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển). 04/4/1960. 胡主席致函邀请周恩来总理访问越南(由中国驻越南大使何伟转) . Letter from President Ho Chi Minh inviting Prime Minister Zhou En Lai to visit to Vietnam (transferred by Chinese Ambassador to Vietnam He Wei). 4th April 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam (do Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển). 04/4/1960. (Bản dịch) 胡主席致函邀请周恩来总理访问越南(由中国驻越南大使何伟转) . Letter from President Ho Chi Minh inviting Prime Minister Zhou En Lai to visit to Vietnam (transferred by Chinese Ambassador to Vietnam He Wei). 4th April 1960.
Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Việt Nam. 12/4/1960. 周恩来总理致函答应胡志明主席对其访问越南的邀请 . Letter from Prime Minister Zhou En Lai sent to President Ho Chi Minh replying the invitation to visit to Vietnam. 12th April 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Việt Nam. 12/4/1960. (Bản dịch). 周恩来总理致函答应胡志明主席对其访问越南的邀请 . Letter from Prime Minister Zhou En Lai sent to President Ho Chi Minh replying the invitation to visit to Vietnam. 12th April 1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Việt Nam. 09/5/1960. 1960年5月9日胡志明主席迎接周恩来总理访问越南 . (来源:中国档案). President Ho Chi Minh met Prime Minister Zhou En Lai visited to Vietnam. 9th May 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bài phát biểu của Thủ tướng Chu Ân Lai tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. (Nhân dân nhật báo ngày 11/5/1960). 1960年5月11日周恩来总理在河内加林机场的讲话(1960年5月11日的人民日报) . Speech of Prime Minister Zhou Enlai at Gia Lam Airport, Hanoi. (People Daily Newspaper 11th May 1960).
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chu Ân Lai chụp ảnh chung với các cháu thiếu nhi Việt Nam. Tháng 5/1960. 1960年5月胡志明主席和周恩来总理与越南少年儿童合影 . President Ho Chi Minh and Prime Minister Zhou En Lai took picture with Vietnamese and overseas Chinese children. May 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu tại Hà Nội. Năm 1960. 1960年胡志明主席和邓颖超女士于河内 . President Ho Chi Minh and Ms. Deng Yingchao in Hanoi. 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Vi Quốc Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Tây trao bức điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân sinh nhật lần thứ 70 của Người tại Nam Ninh, Quảng Tây. Tháng 5/1960. 1950年5月趁胡志明主席70寿辰之际,广西区委书记微国清在广西南宁向他转递中国党政领导同志的贺电 . Comrade Wei Guoqing, provincial Party Committee Secretary sent to President Ho Chi Minh the congratulatory telegram from Chinese Party and State’s Leaders in His 70th birthday in Nannin, Guangxi. May 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một cửa hàng nhỏ trên đường phố tại Quảng Tây. Tháng 5/1960. 1960年5月胡志明主席参观光广西街道上的一个小商店 . President Ho Chi Minh visited a small shop on the street in Guangxi. May 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archvies).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Quảng Tây nhật báo” tại Nam Ninh, Trung Quốc. Tháng 5/1960. 1960年5月胡志明主席于中国,南宁阅读“广西日报” . President Ho Chi Minh was reading “Guangxi Daily Newspaper” in Nanning, China. May 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng người bạn cũ Tiêu Tam tại vườn hoa Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Tháng 6/1960. 1960年6月胡志明主席在河内主席府花园与萧三老朋友合影 . President Ho Chi Minh and Xiao San took picture at flower - garden of President Palace, Hanoi. June 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc mời đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang dự Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3. 01/8/1960. 1960年8月1日胡主席邀请中国共产党代表团出席越南劳动党第三届全国代表大会的邀请函 . Letter of President Ho Chi Minh to invite a delegation of Chinese Communist Party to attend 3rd Congress of Vietnam Labour Party. 1st August 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc mời đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang dự Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3. 01/8/1960. (Bản dịch). 1960年8月1日胡主席邀请中国共产党代表团出席越南劳动党第三届全国代表大会的邀请函 . Letter of President Ho Chi Minh to invite a delegation of Chinese Communist Party to attend 3rd Congress of Vietnam Labour Party. 1st August 1960.
Điện mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam DCCH. 01/9/1960. 中国党政领导人向胡志明主席致电庆祝越南民主共和国成立15周年 . Telegram of congratulation from leaders of Chinese State to President Ho Chi Minh on the occasion of 15th anniversary of the foundation of Democratic Republic of Vietnam. 1st September 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đồng chí Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh, Liêu Thừa Chí nhân dịp các đồng chí sang thăm Việt Nam. Tháng 9/1960. 1960年9月趁李富春,叶剑英,廖承志等同志访问越南,胡志明主席与这些同志合影 . President Ho Chi Minh took picture with comrades Li Fuchun, Ye Jianying, Liu Chengzhi on their visit to China. September 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Diệp Kiếm Anh làm thơ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Tháng 9/1960. 叶剑英同志1960年9月在河内作诗赠胡志明主席 . Marshal Ye Jianying wrote poem to offer President Ho Chi Minh in Hanoi. September 1960.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. 13/10/1960. 1960年10月13日胡志明主席在广东省广州市机场 . President Ho Chi Minh visited to Guangzhou. 13th October 1960.
(Source: Ho Chi Minh Museum). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm và nghỉ dưỡng sức tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Tháng 10/1960. 1960年8月胡志明主席在中国南京市访问并调养 . President Ho Chi Minh visited and stayed for convalescence in Nanjing city, China. October 1960.
(Source: Ho Chi Minh Museum). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng lăng Tôn Trung Sơn ở thành phố Nam Kinh. Tháng 10/1960. 1960年10月胡志明主席瞻仰南京市仰孙中山陵墓 . President Ho Chi Minh visited to Mausoleum of Sun Zhongshan in Nanjing city. October 1960.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Tháng 10/1960. 1960年10月胡志明主席瞻仰广州黄花岗范鸿泰烈士墓 . President Ho Chi Minh visited to the tomb of revolutionary martyr Pham Hong Thai in Hoang Hoa Cuong, Guangzhou. October 1960.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Sở nghiên cứu cây nhiệt đới của đảo Hải Nam (nay là tỉnh Hải Nam) Trung Quốc. Tháng 10/1960. 1960年10月胡志明主席访问中国海南岛(现海南省) 热带植物研究厅 . President Ho Chi Minh visited to Research Service of tropical plants of Hainan Island of China. October, 1960.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Việt kịch Quảng Đông, Trung Quốc sang biều diễn tại Việt Nam. 12/02/1961. 1961年2月12日胡志明主席接待来越表演的中国广东越剧团 . President Ho Chi Minh received a delegation of Guangdong theatre on the occasion of their visit and performance in Vietnam. 12th February 1961.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hồng Tuyến Nữ, diễn viên đoàn Việt kịch Quảng Đông tại Phủ Chủ tịch Hà Nội. Tháng 02/1961. 1961年2月12日胡志明主席接待来越表演的中国广东越剧团 . President Ho Chi Minh received Hong Xian Nu, an actress of Guangdong theatre at President Palace in Hanoi. February 1961.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề từ khi đến thăm sông Ly, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Tháng 5/1961. 1961年5月胡志明主席在桂林漓江参观时的题词 . President Ho Chi Minh wrote epigraph when visiting Ly river, Guilin city, Guangxi. May 1961.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu trồng cây đa tại vườn hoa Phủ Chủ tịch. Năm 1961. 1961年胡志明主席和邓颖超女士在主席府花园植树 . President Ho Chi Minh and Ms. Deng Ying Chao planted the commemorative banyan tree in the flower-garden of President Palace. 1961.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu đến thăm trường Sư phạm mẫu giáo Hà Nội. Tháng 3/1961. 1961年胡志明主席和邓颖超女士访问河内幼儿示范学校 . President Ho Chi Minh and Ms. Deng Ying Chao visited Nursery Teachers’ College of Hanoi on the occasion of her visit to Vietnam. March 1961.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bút tích bài thơ của bà Đặng Dĩnh Siêu tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Bà sang thăm Việt Nam. 邓颖超女士访问越南之际作诗赠胡志明主席的笔迹 . Autograph of the poem of Ms. Deng Ying Chao offered President Ho Chi Minh on the occasion of her visit to Vietnam. March 1961.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Lệnh số 35-LCT ngày 5/7/1961 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho chuyên gia quân sự Trung Quốc. 胡志明主席1961年7月5日颁布关于为中国军事专家授予一等劳动勋章的35-LCT号指令 . Order No.35-LCT dated 5th July 1961 issued by President Ho Chi Minh on awarding the first-class labor Medal to Chinese military experts.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng Trung Quốc và Cách mạng Việt Nam” đăng trên “Báo Nhân dân” ngày 01/7/1961 và đăng trên “Nhân dân Nhật báo) ngày 03/7/1961. 1961年7月1日在“人民报”及1961年7月3日在“人民日报”刊登由胡志明主席编写的“中国革命及越南革命” . Article written by President Ho Chi Minh titled “Chinese Revolution and Vietnamese Revolution” published on People Newspaper on 1st July 1961 and published on People Daily Newspaper on 3rd July 1961.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (来源:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng Trung Quốc và Cách mạng Việt Nam” đăng trên “Báo Nhân dân” ngày 01/7/1961 và đăng trên “Nhân dân Nhật báo) ngày 03/7/1961. 1961年7月1日在“人民报”及1961年7月3日在“人民日报”刊登由胡志明主席编写的“中国革命及越南革命”. Article written by President Ho Chi Minh titled “Chinese Revolution and Vietnamese Revolution” published on People Newspaper on 1st July 1961 and published on People Daily Newspaper on 3rd July 1961.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (来源:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Diệp Kiếm Anh tại Hà Nội nhân dịp Đoàn đại biểu quân sự hữu nghị Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Tháng 12/1961. 中 国 军 事代 表 于1961 年12 月 访问越南时胡 志 明 主 席和叶剑英同志 . President Ho Chi Minh and Marshal Diep Kiem Anh on the occasion of the visit of the friendly military delegation of China led by himself to Vietnam. December 1961.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm gia đình đồng chí Vi Quốc Thanh. Tháng 5/1962. 1962年5月胡志明主席拜访微国清的家 . President Ho Chi Minh visited Wei Guo Qing’s house. May 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thiếp chúc mừng năm mới 1962 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. 胡志明主席 1962 年向中国党和政府领导同志致新年贺信 . New Year greeting card in 1962 from President Ho Chi Minh to leaders of Party and State of China.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm sau khi xem biểu diễn văn nghệ tại Nam Ninh, Quảng Tây. Tháng 5/1962. 1962年5月在观看完南宁文艺表演后胡志明主席和演员们合影 . President Ho Chi Minh was conducting music of “Dongfanghong” song at the music performance in Nanning, Guangxi. May 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về thắng lợi vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. 胡志明主席关于中国人民伟大胜利的文章 . Autograph of President Ho Chi Minh about the great victory of Chinese people. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Điện ngày 17/5/1962 của các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh 72 tuổi. 1962年5月17日趁胡志明主席72寿辰之际,毛主席、刘少奇、朱德致的贺电 . Congratulatory telegram from President Mao Zedong, Liu Xiaoqi, Zhou De to President Ho Chi Minh on his 72nd birthday. 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 17/5/1962 của các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh 72 tuổi. (Bản dịch) 1962年5月17日趁胡志明主席72寿辰之际,毛主席、刘少奇、朱德致的贺电 . Congratulatory telegram from President Mao Zedong, Liu Xiaoqi, Zhou De to President Ho Chi Minh on his 72nd birthday. 1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lúa ở Tùng Hoá, tỉnh Quảng Đông. Năm 1962. 1962年胡志明主席在松化观看水稻田. President Ho Chi Minh visited the paddy field in Song Hua, Guangdong. 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Bành Chân, Hứa Quảng Bình – Đoàn đại biểu Đại hội nhân dân toàn quốc Trung Quốc sang thăm Việt Nam. 30/9/1962. 1962年9月30日胡执明主席接待来越南访问的中国全国人民代表团 . President Ho Chi Minh received comrade Banh Chan. He Guangping – delegation of Chinese national people’s congress in the visit to Vietnam. 30 September 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Tháng 10/1962. 1962年10月胡志明主席在河内主席府接待中共党员青年代表团 . President Ho Chi Minh received a delegation of Chinese youth at President Palace. October 1962.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lệnh số 46-LCT ngày 31/10/1962 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho chuyên gia Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy hoá chất Việt Trì. 胡志明主席1962年10月31日颁布有关为协助建设越池化学厂的中国专家授予二等劳动勋章的的46_LCT号指令 . Order No.46-LCT dated 31st October 1962 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 2nd class Labor medal to Chinese experts who helped Vietnam in constructing the Viet Tri chemical factory.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Thiếp chúc mừng năm mới 1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. 胡志明主席 1963 年向中国党和政府领导同志致新年贺信 . New Year greeting card in 1963 from President Ho Chi Minh to leaders of Party and State of China.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archive).
Thư của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 4/4/196. 1963年4月4日刘少奇主席有关答应胡志明主席邀请访问越南的信 . Letter from President Liu Shaoqi sent to President Ho Chi Minh on accepting the invitation to visit Vietnam. 4th April 1963.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thư của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 4/4/1963. (Bản dịch). 1963年4月4日刘少奇主席有关答应胡志明主席邀请访问越南的信 . Letter from President Liu Shaoqi sent to President Ho Chi Minh on accepting the invitation to visit Vietnam. 4th April 1963.
Lệnh số 18-LCT ngày 17/4/1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động cho các chuyên gia Trung Quốc giúp xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên. 胡志明主席1963年4月17日颁布的有关为协助建设太原钢铁厂的中国专家授予二等劳动勋章的18_LCT号指令 . Order No. 18-LCT dated 17th April 1963 of President Ho Chi Minh on awarding Labour medals for Chinese experts for their help in building Thai nguyen iron and steel factory. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ duyệt đội danh dự tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội tháng 5/1963. 1963年5月胡志明主席和刘少奇主席在嘉林机场检阅仪仗队 . President Ho Chi Minh and President Liu Shaoqi reviewed the guard of honour at Hanoi airport. May 1963.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tại lễ đón Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Việt Nam. 10/5/1963. 1963年5月11日在刘少奇主席访问越南的欢迎仪式上胡志明主席和刘少奇主席的致词 . The speech delivered by President Ho Chi Minh and President Liu Shaoqi at the welcome ceremony to President Liu Shaoqi. 10th May 1963.
(Nguồn: Báo Nhân dân, ngày 11/5/1963). (来源:1963年5月11日人民报). (Source: People Newspaper 11th May 1963).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ ký Tuyên bố chung. Tháng 5/1963. 1963年5月胡志明主席和刘少奇主席签署联合声明 . President Ho Chi Minh and President Liu Shaoqi were signing joint Declaration Vietnam – China. May 1963.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lệnh số 32-LCT ngày 19/6/1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn chiến sĩ nhân dân Giải phóng quân Trung Quốc. 胡志明主席1963年6月17日颁布的有关为中国人民解放军授予一等劳动勋章的32_LCT号指 . Order No.32-LCT dated 19th June 1963 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 1st class Labor medal to people soldiers troupe of Chinese Liberation Army.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Lệnh số 47- LCT ngày 11/10/1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho chuyên gia giúp xây dựng các khu công nghiệp Việt Trì, Hải Phòng, Hà Nội. 胡志明主席1963年10月11日颁布的有关为协助建设越池、海防、河内工业区的中国专家授予一等劳动勋章的47_LCT号指令 . Order No.47 dated 11th October 1963 issued by President Ho Chi Minh on awarding the first-class labor Medal to Chinese experts who helped to construct industrial zones in Viet Tri, Hai Phong and Hanoi. 11th October 1963.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Thiếp chúc mừng năm mới 1964 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. 胡志明主席1964年向中国党和政府领导同志致新年贺信 . New Year greeting card in 1964 from President Ho Chi Minh to leaders of Party and State of China.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn ca múa Tân Cương, Trung Quốc. Tháng 01/1964. (1964年1月胡志明主席会见中国新疆歌舞团 . President Ho Chi Minh received the Xinjiang song and dance troupe, China. January 1964.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cán bộ, công nhân Khu gang thép Thái Nguyên và các chuyên gia Trung Quốc. 01/01/1964. 1964年1月1日胡志明主席和中国的专家以及太原钢铁区的领导干部和工人在一起) . President Ho Chi Minh with Chinese experts and staff and workers of Thai nguyen iron and steel factory. 1st January 1964.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Tháng 02/1964. 1964年2月胡志明主席会见由中国共产党中央委员会总书记邓小平同志率领的中国共产党代表团 . President Ho Chi Minh warmly received Secretary General of Central Committee of Communist Party of China Deng Xiaobing on the occasion of his leading of the Chinese Communist Party's delegation to visit to Vietnam. February 1964.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lệnh số 16-LCT ngày 21/5/1964 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho chuyên gia Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng cầu Hàm Rồng. (胡志明主席1964年5月21日颁布的有关为协助建设衔龙桥的中国专家授予二等劳动勋章的16_LCT号指令 . Order No.16-LCT dated 21st May 1963 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 2nd class Labor medal to Chinese experts who helped Vietnam in constructing the Ham Rong bridge.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông cám ơn đã chăm sóc sức khoẻ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông báo Người đã về nước bình an. 04/7/1964. 1964年7月4日越南共产党中央致信感谢毛泽东主席照顾胡志明主席 , 通知胡志明主席已经平安回国 . Letter from Central Committee of Party of Vietnam expressing gratitude to President Mao Zedong for taking care of President Ho Chi Minh and informing the coming back safe and sound of the President. 4th July 1964.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (来源: 党中央办公厅存储局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Thư của các tổ chức quần chúng và nhân dân Trung Quốc gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” ngày 05/8/1964. 08/8/1964. 1964年8月8日中国各人民团体寄给胡志明主席的有关谴责美国1964年8月5日进攻越南的信 . Letter of Chinese public organization and people to President Ho Chi Minh, condemning the event “Tonkin gulf” on August 5 1964. 8th August 1964.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (来源: 党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Thư của các tổ chức quần chúng và nhân dân Trung Quốc gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” ngày 05/8/1964. 08/8/1964. 1964年8月8日中国各人民团体寄给胡志明主席的有关谴责美国1964年8月5日进攻越南的信 . Letter of Chinese public organization and people to President Ho Chi Minh, condemning the event “Tonkin gulf” on August 5 1964. 8th August 1964.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTƯ Đảng). (来源: 党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Đề cương của Ban Đối ngoại thành phố Liễu Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây) giới thiệu với đoàn Đại biểu khu tự trị Việt Bắc - Việt Nam về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. 08/10/1964. (Bản dịch) 1964年10月8日,广西省壮族民族人民委员对外办公室的提纲致越南民主共和国越北自治区政党代表团有关介绍胡志明在寥州抗战期的革命活动情况 . Outline prepared by foreign affairs Department of Liu Zhou city (Guangxi province) regarding the introduction of President Ho Chi Minh's revolutionary activities in the period of resistance war anti-Japanese in Liu Zhou. 8th October 1964.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案局提供). (Source: Chinese Archives).
Đề cương của Ban Đối ngoại thành phố Liễu Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây) giới thiệu với đoàn Đại biểu khu tự trị Việt Bắc - Việt Nam về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. 08/10/1964. (Bản dịch) 1964年10月8日,广西省壮族民族人民委员对外办公室的提纲致越南民主共和国越北自治区政党代表团有关介绍胡志明在寥州抗战期的革命活动情况 . Outline prepared by foreign affairs Department of Liu Zhou city (Guangxi province) regarding the introduction of President Ho Chi Minh's revolutionary activities in the period of resistance war anti-Japanese in Liu Zhou. 8th October 1964.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案局提供). (Source: Chinese Archives).
Đề cương của Ban Đối ngoại thành phố Liễu Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây) giới thiệu với đoàn Đại biểu khu tự trị Việt Bắc - Việt Nam về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. 08/10/1964. (Bản dịch) 1964年10月8日,广西省壮族民族人民委员对外办公室的提纲致越南民主共和国越北自治区政党代表团有关介绍胡志明在寥州抗战期的革命活动情况 . Outline prepared by foreign affairs Department of Liu Zhou city (Guangxi province) regarding the introduction of President Ho Chi Minh's revolutionary activities in the period of resistance war anti-Japanese in Liu Zhou. 8th October 1964.
Đề cương của Ban Đối ngoại thành phố Liễu Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây) giới thiệu với đoàn Đại biểu khu tự trị Việt Bắc - Việt Nam về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. 08/10/1964. (Bản dịch) 1964年10月8日,广西省壮族民族人民委员对外办公室的提纲致越南民主共和国越北自治区政党代表团有关介绍胡志明在寥州抗战期的革命活动情况 . Outline prepared by foreign affairs Department of Liu Zhou city (Guangxi province) regarding the introduction of President Ho Chi Minh's revolutionary activities in the period of resistance war anti-Japanese in Liu Zhou. 8th October 1964.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Trung Quốc chuẩn bị đi thực tế chiến trường chống Mỹ tại Việt Nam “dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh”. Tháng 01/1965. 1965年1月胡志明主席接见准备去“沿着胡志明小道”去南方抗美战场的中国记者代表团 . President Ho Chi Minh received Chinese journalists, who were going to follow Hochiminh trail to come to anti - American front line. January 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案) (Source: Chinese Archives).
Lệnh số 12-LCT ngày 17/02/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho chuyên gia Trung Quốc giúp xây dựng sân bay thủ đô. 胡志明主席1965年2月17日颁布的有关为协助建设首都机场的中国专家授予三等劳动勋章的12_LCT号指令 . Order No. 12-LCT dated 17th February 1965 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 3rd class Labor medal to Chinese experts who helped Vietnam in constructing the capital's airport.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Chủ tịch Mao Trạch Đông, đ/c Đào Chú đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Ngưòi thăm Hồ Nam (quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông), Trung Quốc. Năm 1965. 1965年毛泽东主席 , 陶铸同志会见胡志明主席来毛泽东主席老家-湖南访问 . President Mao Zedong, comrade Tao Zhu received president Ho Chi Minh on the occasion of His visit to Ho Nam, China. 1965.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Mao Trạch Đông nói chuyện thân mật với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người thăm Hồ Nam. 16/5/1965. 1965年5月16日胡志明主席访问湖南时毛泽东主席和胡志明主席亲切交谈 . President Mao Zedong and President Ho Chi Minh in a friendly talk on the occasion of President Ho Chi Minh’s visit to Hunan. 16th May 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案) (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng thức thơ do đồng chi Đổng Tất Vũ tặng. Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tháng 5/1965. 1965年5月胡志明主席欣赏董必武同志的诗.中国安徽省黄山市 . President Ho Chi Minh enjoyed the poem given by comrade Dong Bi Wu. Huangshan, May 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thanh niên và nhân dân Trung Quốc vui mừng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1965. 1965年中国青年和人民欢迎胡志明主席 . Chinese teenagers and people warmly welcome President Ho Chi Minh. 1965.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Nhân dân thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc mít tinh mừng Việt Nam thắng lợi. Tháng 5/1965. 1965年5月中国中国安徽省黄山市人民集会庆祝越南胜利 . Meeting of Huang Shan and An Hui, China to congratulate Vietnam on its victory. May 1965.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh vui liên hoan với các cháu thiếu nhi Trung Quốc nhân dịp 1/6. Năm 1965. 1965年趁“六一”儿童节的之际胡志明主席和中国少年共欢庆 . President Ho Chi Minh with Chinese children on the occasion of the children festival 1st June. 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源: 中国贮存..胡志明博物馆). (Source: Chinese Archives, Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trần Nghị và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Tử Bình và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Năm 1965. 1965年胡志明主席, 国副总理陈毅和越南驻中国大使陈子平以及越南驻北京大使馆的工作人员在一起 . President Ho Chi Minh, Vice Prime Minister of China Chen Yi with Ambassador of Vietnam to China Chen Si Ping and staff of Vietnam Embassy in Beijing. 1965.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Lệnh số 58-LCT ngày 03/7/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động cho các chuyên gia Trung Quốc đã giúp đỡ xây dựng Nhà máy phân đạm Hà Bắc. 胡志明主席1965年7月3日颁布的有关为协助建设河北化肥厂的中国专家授予劳动勋章的58_LCT号指令 . Order No. 58-LCT issued by President Ho Chi Minh on 3rd July 1965 on awarding the Labor medal to Chinese experts who helped Vietnam in constructing the Ha Bac nitrogenous fertilizer factory.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi tiệc chiêu đãi đội công trình Trung Quốc sang giúp đỡ Việt Nam. Tháng 7/1965. 1965年7月胡志明主席设宴招待来帮助越南的中国工程师队 . President Ho Chi Minh at the welcome reception of the Chinese construction group coming to help Vientam. July 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 25/12/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc thọ Chủ tịch Mao Trạch Đông 72 tuổi (ảnh 1, ảnh 2) 1965年12月25日胡志明主席致电向毛泽东主席祝寿 . Telegram of President Ho Chi Minh congratulating President Mao Zedong on His 72th Birthday. 25th December 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Điện ngày 25/12/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc thọ Chủ tịch Mao Trạch Đông 72 tuổi (ảnh 1, ảnh 2) 1965年12月25日胡志明主席致电向毛泽东主席祝寿 . Telegram of President Ho Chi Minh congratulating President Mao Zedong on His 72th Birthday. 25th December 1965.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lệnh số 06-LCT ngày 10/01/1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho các chuyên gia Trung Quốc giúp Việt Nam nghiên cứu về lúa và mía. 胡志明主席1966年1月10日颁布的有关为协助越南研究水稻和甘蔗的中国专家授予三等劳动勋章的06_LCT号指令 . Order No. 06 -LCT dated 10th January 1966 issued by President Ho Chi Minh on awarding the Labor medal to Chinese experts who helped Vietnam in doing research on rice and sugar-cane.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà khách “Ngọc Tuyền Sơn” nhân dịp Người sang thăm và nghỉ hè tại Trung Quốc. Tháng 5/1966. 1966年5月趁胡志明主席在中国访问和度假之际,刘少奇和周恩来、同志在“玉泉山”会见胡志明主席 . Luu Thieu Ky and Zhou Enlai received President Ho Chi Minh at Ngoc Tuyen Son guest house on the occasion of His visit and summer holidays in China, May 1966.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tháng 5/1966. 1966年5月胡志明主席和中国江苏省的领导同志 . President Ho Chi Minh and leaders of Jiangzhsu province. May 1966.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tháp “Hổ Khưu” ở Tô Châu. Tháng 5/1966. 1966年5月胡志明主席参观苏州的“虎丘”塔 . President Ho Chi Minh visited “Ho Khuu” tower, in Jiangsu, Suzhou, China. May 1966.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà lưu niệm của Chủ tịch Mao Trạch Đông nhân dịp Người sang thăm Trung Quốc. Năm 1966. 1966年趁访问中国之际胡志明主席参观毛泽东主席故居 . President Ho Chi Minh visited the memorial house of President Mao Zedong on the occasion of His visit to China. 1966.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt các diễn viên sau khi xem biểu diễn văn nghệ tại Diên An. Tháng 6/1966. 1966年6月在延安观看文艺表演之后胡志明主席会见各个演员 . President Ho Chi Minh met actors after their music performance in Yan An. June 1966.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại khu Táo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, nơi Người đã ở cuối năm 1938. Tháng 6/1966. 1966年6月,胡志明主席重访中 国 陕 西 省延 安市枣 园 . 1938年他曾在此居住过 . President Ho Chi Minh visited Zaoyuan, Yanan in Shanxi province, China, where he used to stay at the end of 1938. June 1966.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Lệnh số 04-LCT ngày 03/01/1967 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho chuyên gia Trung Quốc giúp Việt Nam thăm dò mỏ than Uông Bí. 胡志明主席1967年1月3日颁布的有关为协助越南勘探广宁省的煤矿的中国专家授予二等劳动勋章的04_LCT号指令 . Order No. 04-LCT dated 03/01/1967 issued by President Ho Chi Minh on awarding the 2nd Labor Medal to Chinese experts who helped Vietnam to prospect for coal in Uong Bi.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III). (来源: 第三国家档案中心). (Source: National Archives Center No. III).
Ảnh chụp ngày 14/4/1967 lúc đ/c Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh đến Tùng Viên, Quảng Châu thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi chữa bệnh tại Quảng Châu. 1967年4月14日胡志明主席在广州疗养时,范文同、阮维征同志到广州松园看望胡志明主席 . Photo taken on 14 April 1967 when Pham Van Dong, Nguyen Duy Trinh paid a visit to Tungvien, Quangzhou, where President Ho Chi Minh was treating illness. 1967.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源: 胡志明博物). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Ngày 04/9/1969, Thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Hà Nội viếng và dự lễ tang. 1969年9月2日胡志明主席逝世.1969年9月4日由周恩来率领的中国共产党代表团到河内哀悼 . On 2nd September 1969, President Ho Chi Minh passed away. The delegation of Chinese Communist Party led by Prime Minister Zhou Enlai to Hanoi to pay tribute to President Ho Chi Minh. 4th September 1969.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Quần chúng nhân dân thủ đô Bắc Kinh đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 9/1969. 1969年9月北京人民群众到越南驻中国大使馆哀悼胡志明主席 . The people of Beijing came to the Vietnamese Embassy in China to pay homage to President Ho Chi Minh. September 1969.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhân dân Nhật báo Trung Quốc ngày 05/9/1969 trên trang nhất đăng Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Điện của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban chấp hành trung ương Đảng Lao độngViệt Nam chia buồn về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Tin đ/c Chu Ân Lai dẫn đầu đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1969年9月5日中国人民日报头版刊登劳动党中央、越南国会、越南政府和越南祖国战线有关胡志明主席逝世的特别公报 . 中国共产党中央向越南劳动党中央致慰问电 . 周恩来同志率领中国共产党代表团到河内哀悼胡志明主席 . Telegram of condoleance of the Party and Government of China to Central Committee of Vietnamese Labour Party on the desease of President Ho Chi Minh. 5 September 1969.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhân dân Nhật báo Trung Quốc ngày 05/9/1969 trên trang nhất đăng Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Điện của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam chia buồn về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Tin đ/c Chu Ân Lai dẫn đầu đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1969年9月5日中国人民日报头版刊登劳动党中央、越南国会、越南政府和越南祖国战线有关胡志明主席逝世的特别公报 . 中国共产党中央向越南劳动党中央致慰问电 . 周恩来同志率领中国共产党代表团到河内哀悼胡志明主席 . Telegram of condoleance of the Party and Government of China to Central Committee of Vietnamese Labour Party on the desease of President Ho Chi Minh. 5 September 1969.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (来源:中国档案). (Source: Chinese Archives).

Ảnh số 1/244