Nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của của miền Bắc cho miền Nam; đặc biệt, nhằm gây sức ép buộc chúng ta phải chấp nhận các điều kiện đàm phán ở Hội nghị Paris, ngày 18/12/1972, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược không quân bằng máy bay B52 đánh thẳng vào Thủ đô Hà Nội.

            Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

                        “Còn non, còn nước, còn người

            Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

            Và với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân dân miền Bắc nói chung, quân dân Hà Nội nói riêng không hề nao núng, đã chiến đấu anh dũng, phá tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đối với miền Bắc và chấp nhận ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

            Nhân kỷ niệm 40 năm quân và dân ta chiến thắng máy bay B52 của đế quốc Mỹ (12/1972 – 12/2012), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

            Qua gần 80 tài liệu, hình ảnh, chúng ta như được trở về với thời khắc lịch sử hào hùng, thiêng liêng của dân tộc. Nội dung trưng bày gồm 2 phần chính:

           1. Sự đánh phá ác liệt của Mỹ đối với miền Bắc;

            2. Thắng lợi của quân và dân ta trong trận “Điện Biên Phủ trên không”.

           Trưng bày chuyên đề này sẽ góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân ta./.