Hơn một thể kỷ dưới ách nô lệ, bị thực dân, đế quốc cai trị, khát khao độc lập, sống trong hòa bình thống nhất và làm chủ đất nước là niềm mong mỏi của cả Dân tộc Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á…. Khát vọng độc lập đã trở thành hiện thực, nhưng một lần nữa bờ cõi vẫn chưa yên tiếng súng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với cuộc trường kỳ kháng chiến, chống thực dân.

         Năm 1954, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên phủ lẫy lừng năm châu, ta đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, quân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đảng và Chính phủ đã trở về Thủ đô trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

         Tuy nhiên, ở miền Nam, ngay sau Hiệp định Giơnevơ (1954), thực dân Pháp tiếp tục gây hành động phá hoại Hiệp định, tiến hành nhiều hoạt động nhằm chống phá công cuộc xây dựng ở miền Bắc. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam, từng bước thay thế vị trí của thực dân Pháp, với ý đồ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, dùng miền Nam làm bàn đạp tiến công miền Bắc, ngăn chặn làn sóng cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam Á. Dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc.

         Trong cuộc kháng chiến ấy, miền Bắc tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và là hậu phương lớn của cả nước, chi viện cho tiền tuyến. Các phong trào thi đua “Ba sẵn sàng” của thanh niên Thủ đô, phong trào “Ba đảm đang” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng rất nhiều các phong trào thi đua khác trên công trường, nhà máy, trường học…là sức mạnh lớn chi viện cho miền Nam. Nhân dân hai miền Nam - Bắc đoàn kết một lòng, kiên quyết đánh Mỹ, cứu nước, đánh bại nhiều âm mưu thâm độc leo thang chiến tranh tại niềm Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ.

      Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

         Nói về sự kiện này, Đảng ta đã nhấn mạnh: Năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế lớn lao và có tính thời đại sâu sắc.

         Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Website Văn thư Lưu trữ Việt Nam chọn lọc và xin trân trọng giới thiệu tới độc giả những tài liệu, hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đã được giới thiệu tại các trưng bày, triển lãm đã được đăng tải trên Website. Qua đó, giúp độc giả có cái nhìn khái quát về chiến thắng hào hùng của dân tộc, đồng thời cũng hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân ta, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam, phát huy hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Các tài liệu, hình ảnh được giới thiệu theo các chủ đề:

                  - Thi đua sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc – hậu phương lớn cho tiền tuyến;

                  - Chiến tranh phá hoại của Mỹ;

                  - Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và Hiệp định Paris;

                  - Chiến dịch Hồ Chí Minh và Đại thắng mùa xuân năm 1975./.