Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam, triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế kho di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ với những giá trị được công nhận ở phạm vi quốc tế. Trong số những thành tựu văn hóa của triều Nguyễn trong thời gian 143 năm tồn tại (1802-1945), không thể không nói đến những bộ chính sử và các công trình mang tính bách khoa do nhà nước tổ chức biên soạn, bằng chứng là sự ra đời của Quốc sử quán – cơ quan chuyên trách sưu tầm, biên soạn sử sách triều Nguyễn thành công nhất trong nền sử học quân chủ Việt Nam. Những thành tựu này là kết quả từ nhận thức của các hoàng đế nhà Nguyễn đối với tầm quan trọng của công tác biên soạn chính sử và cũng là chủ đề xuyên suốt của Triển lãm tài liệu lưu trữ “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản tư liệu thế giới” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV hợp tác tổ chức.

      Triển lãm giới thiệu 112 phiên bản tài liệu lựa chọn từ hai khối Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn và được bố cục thành 5 phần:

      - Quốc sử quán - Cơ quan chuyên trách biên soạn chính sử.

      - Tổ chức nhân sự tham gia biên soạn chính sử.

      - Sưu tầm, tổ chức khai thác tư liệu phục vụ biên soạn chính sử.

      - Biên soạn, kiểm duyệt, san khắc và in ấn.

      - Tu sửa, bảo quản, sử dụng các bộ chính sử và ván khắc in.

      Lần lượt được vinh danh là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào các năm 2009 và 2014, cho đến nay, Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn đã không còn là những khái niệm xa lạ đối với giới nghiên cứu nói riêng và công chúng nói chung. Tuy nhiên, thông qua triển lãm này, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục quảng bá, phát huy giá trị và đưa hai di sản tư liệu đến gần hơn nữa với công chúng.

       Những tư liệu, tài liệu được lựa chọn và trưng bày từ Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn một lần nữa góp phần khẳng định đóng góp và thành quả của triều Nguyễn đối với việc biên soạn những cuốn sách sử lớn của vương triều như: Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam Hội điển sự lệ, Khân định Việt sử thông giám cương mục…

      Triển lãm với tên gọi “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản tư liệu thế giới” diễn ra từ ngày 02/12/2015 đến hết ngày 31/01/2016 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, 18 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.