LỜI GIỚI THIỆU

    

         Sau những thất bại liên tiếp ở miền Nam Việt Nam, nhất là sau Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Mỹ buộc phải thương lượng với Đoàn Đại biểu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ đã tìm cách trì hoãn, không chịu ký Hiệp định. Cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam kéo dài nhiều năm. Chỉ sau những thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam-Bắc, đặc biệt là trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi quân và dân ta dã đập tan cuộc tập kích chiến lược của Mỹ bằng máy bay B52 trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, tại Hội nghị Paris, Mỹ buộc phải ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

        Hiệp định Paris là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng nước ta. Việc Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam là điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

        Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27/01/1973-27/01/2013), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chủ trì tổ chức Triển lãm “Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ hai phía”. Các đơn vị phối hợp tổ chức Triển lãm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Lưu trữ Bộ Ngoại giao.

         Triển lãm gồm 3 phần:

         1. Bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ;

         2. Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ hai phía;

         3. Đại thắng mùa xuân năm 1975.

         Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định đường lối chống Mỹ cứu nước, diễn biến Hội nghị, cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán, kết quả của Hội nghị Paris, Bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.