Với mục đích công bố, giới thiệu để tăng cường sự hiểu biết của xã hội về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhân kỷ niệm 97 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công (07/11/1917 - 07/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”.

       Qua hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật được khai thác từ các cơ quan Lưu trữ quốc gia, Cục Lưu trữ Liên Bang Nga, Bảo tàng Hồ Chí Minh, cuộc Triển lãm phản ánh những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô, với Liên Xô, Liên bang Nga; mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga) và hình ảnh của Người trong lòng nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga).

       Nội dung Triển lãm gồm 3 phần: