Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Lưu trữ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ; nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Hiệp định Paris được ký kết (1973-2018) và 23 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2018), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình” tại Bảo tàng Hà Nội.

       Triển lãm trưng bày gần 120 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình dẫn đến Hội nghị Paris, diễn biến và kết quả của Hội nghị Paris, việc thực thi Hiệp định, những tác động của Hội nghị tới cuộc đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước của Việt Nam. Những tài liệu, hiện vật trong triển lãm được lựa chọn từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ. Đặc biệt, tại triển lãm này có một số tài liệu đã được Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ giải mật, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Việt Nam.

       Bố cục triển lãm gồm 3 phần:

       - Phần 1: Đường đến Hội nghị Paris

       - Phần 2: Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán ngoại giao lịch sử

       - Phần 3: Thực thi Hiệp định Paris

       Thông qua triển lãm, các nhà nghiên cứu lịch sử, ngoại giao và công chúng được tiếp cận và có cái nhìn toàn diện hơn, nhận thức rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris 1973, đồng thời, giúp công chúng Thủ đô thêm một lần nhắc nhở và tự hào về trang sử hào hùng của dân tốc trên cả hai phương diện quân sự và ngoại giao.

       Triển lãm khai mạc ngày 12/7/2018 và kéo dài đến 20/8/2018 tại Bảo tàng Hà Nội.