Ngày 22/12/1944, chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là đội quân chủ lực đầu tiên – tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này.

       70 năm qua, lời thề giữ nước vẫn âm vang trong lòng bao thế hệ. 70 năm chiến đấu và xây dựng, chiến thắng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững, nêu cao và phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và truyền thống vẻ vang của quân đội, xứng đáng với khẩu hiệu: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

       Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2014, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề: “Một số tài liệu, hình ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

       Đây là những tài liệu, hình ảnh được chọn lọc từ nguồn tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Nội dung trưng bày gồm 2 phần:

       Phần 1: Việc thành lập, tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam

       Phần này gồm một số tài liệu, hình ảnh về thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Cơ cấu tổ chức Quân đội quốc gia Việt Nam; Một số văn bản về bổ nhiệm các chức vụ trọng yếu trong quân đội…

       Phần 2: Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc.

      Phần này gồm một số tài liệu, hình ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc từ khi thành lập, qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như bảo vệ nền độc lập tự do thời kỳ đất nước đã thống nhất, hòa bình.

       Thực hiện trưng bày chuyên đề này, bên cạnh việc ca ngợi, tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao quý của bộ đội ta trong chiến đấu và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, còn đồng thời nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nêu gương bộ đội, chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng./.