Năm 1838, vua Minh Mạng sai chế tạo bác cổ đồ (tức chế tạo những đồ vật đã xem xét kỹ của thời xưa). Năm Kỷ Hợi (1839), châu phê cho phép đổi bác cổ đồ làm cổ khí. Cổ khí là các vật dụng được mô phỏng theo hình dáng của đời Chu, đời Thương và đời Hán (Trung Quốc). Mỗi cổ khí có một hình dáng khác nhau và mỗi cổ khí là một tác phẩm nghệ thuật rất độc đáo. Các bài ngự chế được khắc trên cổ khí (còn gọi là Ngự chế minh văn cổ khí đồ) là lời răn dạy của vua Minh Mạng với nội dung kính trời, lễ phép với tổ tiên, chăm chỉ làm việc, yêu dân và noi gương tiền nhân, dạy bảo cho hậu thế.

       Trong khuôn khổ trưng bày nội dung “Lời răn của vua Minh Mạng khắc trên Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”, chúng tôi giới thiệu 10 hình ảnh Mộc bản khắc tác phẩm Ngự chế minh văn cổ khí đồ của vua Minh Mạng. Hiện trưng bày này đang được giới thiệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV,  số 2, Yết Kiêu, Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng./.