Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công chưa được bao lâu, quân Pháp quay lại nổ súng gây chiến tại Nam Bộ với quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, buộc nhân dân ta phải đứng lên chiến đấu bảo vệ nền độc lập.

       Đến cuối năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam đã bước sang năm thứ 8. Trên khắp các chiến trường, quân đội Việt Nam dồn dập phản công quyết liệt, buộc đối phương phải phân tán lực lượng, bị động đối phó.

       Nhận rõ ý đồ chiến lược của Việt Nam, Bộ chỉ huy quân đội Pháp ra sức tập trung quân, xây dựng lòng chảo Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, nhằm thu hút chủ lực của quân đội Việt Nam vào cuộc chiến.

       Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhận định, đây là thời cơ để tiêu diệt sinh lực địch. Bộ chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định mở chiến dịch tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

       Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt từ ngày 13.3.1954 tới ngày 7.5.1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng, ta đã giành được hoàn toàn thắng lợi. Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là tác nhân quan trọng đưa đến việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21.7.1954), lập lại hòa bình ở Việt Nam.

       Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 07.5.1954 - 07.5.2014, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “60 năm Âm vang Điện Biên qua một số tài liệu lưu trữ”.

       Với gần 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ các phông Phủ Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Nha Giao thông, Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu III,… được đưa ra trưng bày, giới thiệu đã phản ánh những ngày tháng chiến đấu hào hùng của hàng vạn chiến sĩ, dân công; thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt nam cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Những tài liệu, hình ảnh này một lần nữa khẳng định, Điện Biên Phủ là trận hiệp đồng binh chủng lớn nhất, là chiến thắng to lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

       Trưng bày chuyên đề này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hy vọng sẽ góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.

       Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả Trưng bày chuyên đề theo 2 phần: