04:15 PM 09/09/2019  |   Lượt xem: 825  | 

Quốc kỳ Việt Nam hình chữ nhật, bề ngang bằng hai phần ba bề dài; nền màu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh màu vàng tươi.