02:20 PM 31/03/2020  |   Lượt xem: 491  | 

Mỗi phiên họp đều có những vấn đề quan trọng để nghị bàn và nhiều quyết sách được đưa ra sau đó.

       Tháng 3 năm 1946, Hội đồng Chính phủ họp 12 phiên, vào các ngày 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29.

       Mỗi phiên họp, Hội đồng đều có những vấn đề quan trọng để nghị bàn và sau đó, kịp thời đưa ra những quyết sách, những chủ trương mang tính tiên quyết, vừa phù hợp với tình hình cụ thể, vừa mang tính chiến lược phục vụ mục đích xây dựng đất nước dài lâu.

       Các buổi họp đều được Thư ký Hội đồng ghi chép lại thành Biên bản Họp hội đồng Chính phủ, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Biên bản các buổi họp này hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

       Sau đây chúng tôi xin tóm tắt nội dung 3 phiên họp: phiên 4, 6 và 29 tháng 3 năm 1946. Có thể nói đây là 3 phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, giải quyết những vấn đề cấp bách nhất với tình hình đất nước lúc đó.

        Phiên ngày 4/3/1946 là phiên họp đầu tiên, đưa ra Nguyên tắc Hội đồng Chính phủ; Tuyên ngôn của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến; Chính sách đối với Pháp; Tuyên bố về Thứ trưởng và nhân viên các cấp, các Bộ; Quyền hạn của Bộ Quốc phòng và Ủy ban kháng chiến… Trong đó, nổi bật lên là tinh thần quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ trương mềm dẻo nhưng cương quyết trong đấu tranh ngoại giao của Chính phủ.

       “Hội đồng Chính phủ sẽ theo những nguyên tắc sau đây:

       Hội đồng họp bí mật, nhưng nếu trong cuộc thảo luận có những vấn đề có thể cho dân chúng biết được, thì Chính phủ sẽ có thông cáo. Thông cáo sẽ thảo ngay trong phiên hội đồng.

       Hội đồng quyết nghị: Chính phủ chuẩn bị kháng chiến và đồng thời đàm phán với Pháp trên nguyên tắc: Việt Nam độc lập”.

       (Trích Biên bản phiên họp)

       Phiên ngày 6/3/1946 là phiên họp khẩn, có cả Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến toàn quốc, Tối cao Cố vấn (Vĩnh Thụy) cùng dự, diễn ra ngay trước khi Ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp. Trong phiên họp này, Hội đồng đã lựa chọn được giải pháp để dung hòa các quan điểm giữa ta và Pháp, tạm thời tìm được tiếng nói chung, có lợi cho ta trong tình thế hiểm nghèo của đất nước.

        “Hội đồng Chính phủ Việt Nam, Tối cao cố vấn đoàn trưởng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến toàn quốc, trong phiên họp ngày 6 tháng 3 năm 1946, sau khi hỏi ý kiến của toàn thể

       Nghị quyết tán thành ký Hiệp định đình chiến và mở cuộc đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp, theo những điều kiện Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do”.

       (Trích Biên bản phiên họp)

       Phiên họp ngày 29/3/1946 là phiên họp cuối cùng trong tháng, giải quyết nhiều việc quân sự, quốc phòng, an ninh, kinh tế và ngoại giao. Trong đó có đoạn:

       “Ông Giáp quyết giữ lập trường bắt Pháp rút hết quân.

       Hội đồng Chính phủ tán thành lập trường ấy và giao cho quân uỷ, quốc phòng và ngoại giao đồng ý với nhau để giải quyết vấn đề đó và nếu cần thì làm diễn văn phản kháng qua Pháp và với cả thế giới”.

       (Trích Biên bản phiên họp)

       Sau các phiên họp này, nhiều Sắc lệnh đã chính thức được ban hành, bộ máy nhà nước dần được tổ chức chặt chẽ, ổn định và hoàn thiện.

 

Trang bìa Hồ sơ Biên bản các cuộc họp Hội đồng Chính phủ, năm 1946.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hồ sơ 52, Phông Phủ Thủ tướng.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)