10:54 AM 04/12/2020  |   Lượt xem: 372  | 

Sắc lệnh số 70 ngày 01/12/1945 về việc cử ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ là một minh chứng hết sức rõ ràng cho cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.