09:36 AM 15/10/2019  |   Lượt xem: 289  | 

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru ngay sau khi kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta giành thắng lợi đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.