Ban Thanh tra đặc biệt và Toà án đặc biệt năm 1945

 02:49 PM 09/11/2020
Đây là văn bản pháp lý đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về công tác thanh tra.

Sắc lệnh số 126-SL quy định nghĩa vụ quân sự đối với nam công dân Việt Nam

 08:42 AM 03/11/2020

Sắc lệnh cấm sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ và mua bán rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc

 08:52 AM 02/11/2020

Dấu ấn Kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa I

 03:44 PM 29/10/2020

Phiên họp Hội đồng Chính phủ thảo luận về hiến pháp, ngày 24/10/1945

 10:41 AM 23/10/2020

Sắc lệnh ấn định Thể lệ cuộc Tổng tuyển cử

 03:18 PM 15/10/2020


Sắc lệnh số 14 năm 1945 về cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội

 09:27 AM 07/09/2020

Sắc lệnh về Bình dân học vụ

 08:42 AM 04/09/2020

Sự ra đời của Sắc lệnh về chế độ thuế khóa, bãi bỏ thuế thân

 09:03 AM 03/09/2020