Sắc lệnh về việc cử Bác sỹ Hoàng Tích Trý giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế năm 1945

 03:49 PM 25/02/2021
Sắc lệnh số 33 về việc cử Bác sỹ Hoàng Tích Trý giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế do ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt ông Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký ban hành.

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 10/1/1946

 09:52 AM 08/01/2021

Đặc phái viên Nam Trung Bộ và Nam Bộ năm 1945

 10:54 AM 04/12/2020

Ban Thanh tra đặc biệt và Toà án đặc biệt năm 1945

 02:49 PM 09/11/2020

Sắc lệnh số 126-SL quy định nghĩa vụ quân sự đối với nam công dân Việt Nam

 08:42 AM 03/11/2020

Sắc lệnh cấm sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ và mua bán rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc

 08:52 AM 02/11/2020

Dấu ấn Kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa I

 03:44 PM 29/10/2020

Phiên họp Hội đồng Chính phủ thảo luận về hiến pháp, ngày 24/10/1945

 10:41 AM 23/10/2020

Sắc lệnh ấn định Thể lệ cuộc Tổng tuyển cử

 03:18 PM 15/10/2020