Thành lập Quỹ Độc lập và phát động phong trào Tuần lễ Vàng ủng hộ Chính phủ giải quyết khó khăn về tài chính năm 1945

 03:19 PM 07/04/2020
Sự ủng hộ, quyên góp nhiệt tình, tự nguyện của các tầng lớp nhân dân đã có tác dụng, ý nghĩa quan trọng, góp phần cần kíp, khẩn trương giải quyết khó khăn bước đầu về tài chính của đất nước, góp phần từng bước củng cố chính quyền nhà nước.

Họp Hội đồng Chính phủ tháng 4/1946 ra nghị quyết một số vấn đề về Quốc phòng, Tư pháp, An ninh, Thanh niên

 11:00 AM 06/04/2020

Sắc lệnh về việc quy định cơ quan, nhiệm vụ của Nội bộ thuộc Bộ Ngoại giao

 12:00 AM 04/04/2020


Những phiên họp tháng 3 năm 1946 của Hội đồng Chính phủ

 02:20 PM 31/03/2020

Sắc lệnh số 40 ngày 29/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về bảo vệ tự do cá nhân

 08:46 AM 25/03/2020

Sắc lệnh số 33/QP ngày 22/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu cho Lục quân toàn quốc

 03:53 PM 16/03/2020

Thành lập Việt Nam Công an vụ thuộc Bộ Nội vụ năm 1946

 02:24 PM 17/02/2020

Những ngày nghỉ trong năm của Việt Nam qua Sắc lệnh số 22C năm 1946

 10:31 AM 13/02/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân và vườn cây của xã Vật Lại, huyện Ba Vì ngày 16/02/1969

 09:00 AM 12/02/2020