02:33 PM 06/01/2021  |   Lượt xem: 199  | 

Được sự thống nhất của lãnh đạo Sở Nội vụ, chiều ngày 31/12/2020 Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2021); đồng thời tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

     Dự buổi họp mặt có lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị. Tại buổi họp mặt, ông Dương Văn Lịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang thay mặt lãnh đạo Chi cục đọc Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2021); bà Châu Thị Thanh Phượng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống Ngày Lưu trữ Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Đức An, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo kết quả đạt được trong năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

 
     Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, sự nỗ lực, vượt khó, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang) trong năm 2020. Ông đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy và nỗ lực nhiều hơn nữa để từng bước khắc phục những khó khăn, phấn đấu đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của tỉnh đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước hiện nay. Ông cũng bày tỏ niềm tin tưởng rằng với sự đoàn kết một lòng, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang ) sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.
 

Bà Châu Thị Thanh Phượng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống Ngày Lưu trữ Việt Nam.

 

Tập thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang).

                                                                                                                                                                                                                          

Nguyễn Văn Tuấn (Chi cục VTLT An Giang) - Nguyễn Tuyết (TTLTQG tài liệu điện tử)