05:00 PM 25/11/2016  |   Lượt xem: 301  | 

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1289/VTLTNN-NVĐP gửi các Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016.

Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Kế hoạch số 54/KH-VTLTNN ngày 18/01/2016 về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ ; trên cơ sở Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN ngày 24/10/2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Danh sách kèm theo).

Trong trường hợp phôi Chứng chỉ hành nghề bị hư hỏng hoặc bị mất, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo (gửi kèm theo phôi Chứng chỉ bị hỏng) và đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp lại.

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật phòng chống tham nhũng, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ không được cấp cho các cá nhân là công chức đang hoạt động quản lý trong lĩnh vực lưu trữ.

Nội dung chi tiết của Công văn số 1289/VTLTNN-NVĐP mời xem file đính kèm dưới đây.

  Tệp đính kèm
  1. CV 1289.2016.pdf( 0.97 MB )