Hội thảo khoa học “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn – Giá trị lịch sử và đương đại”

 03:19 PM 12/10/2018

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông

 08:41 AM 04/05/2018

Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

 04:15 PM 16/03/2018

Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

 09:09 AM 15/03/2018

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 09:42 AM 05/03/2018

Đơn giản hóa 52 TTHC thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

 11:04 AM 27/11/2017

Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện

 03:14 PM 12/10/2017

Đơn giản hóa 22 TTHC thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

 08:54 AM 11/10/2017

Đơn giản hóa 46 TTHC thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 08:41 AM 29/09/2017

Đơn giản hóa 30 Thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo

 09:34 AM 18/09/2017