02:20 PM 08/06/2021  |   Lượt xem: 135  | 

Mỗi chữ ký Hồ Chí Minh được lưu giữ trong các sắc lệnh, văn bản và cả những bức thư tay… đều gắn liền với những sự kiện trong một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng hết sức hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã chọn lọc 79 chữ ký trong số hàng ngàn chữ ký trên những tài liệu có giá trị quan trọng để làm thành một ấn phẩm mang tên "Bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

     Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong phần cuối bản Tuyên ngôn độc lập, chữ ký “Hồ Chí Minh” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức sử dụng cùng với chữ ký của 13 người khác là những vị Bộ trưởng đầu tiên trong Chính phủ mới, gồm: Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Dương Đức Hiền, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Trọng Khánh, Phạm Văn Đồng, Đào Trọng Kim, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến (1).

     Ngày 25/8/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thư trả lời Tổng thống Mỹ Risớt M. Níchxơn”. Trong bức thư này, Người đã nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình…”(2).  Đây là văn bản cuối cùng được ký tên “Hồ Chí Minh” trước khi Người qua đời, ngày 02/9/1969.

     Trong quãng thời gian gần 24 năm (02/9/1945 - 25/8/1969), mỗi chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ trong các sắc lệnh, văn bản Người ký ban hành và cả những bức thư tay Người viết đều gắn liền với những sự kiện trong một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng hết sức hào hùng của dân tộc Việt Nam. Để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã chọn lọc 79 chữ ký trong số hàng ngàn chữ ký trên những tài liệu có giá trị quan trọng đang được bảo quản tại Trung tâm để làm thành một ấn phẩm mang tên "Bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

      Hiện nay, ấn phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sử dụng làm quà tặng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế trong các sự kiện hoặc những chuyến tham quan và làm việc tại Trung tâm. Món quà này có ý nghĩa không chỉ đối với người Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của ngành Lưu trữ Việt Nam với bạn bè quốc tế và chính là hành động thiết thực để phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ./.

Một số hình ảnh về việc trao tặng bộ Sưu tập chữ ký Chủ tịch Hồ Chí Minh của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho các đơn vị, cá nhân tham quan và làm việc tại Trung tâm.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng ân phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ông Andrey Efimenko - Lưu trữ Liên bang Nga, ngày 27/8/2019.

Bà Trần Việt Hoa tặng bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ngày 27/01/2021.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng ấn phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại tá Nguyễn Xuân Chương – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng, ngày 23/7/2020.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và bà Vũ Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm trao tặng ấn phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, ngày 12/6/2020.

Bà Lã Thị Duyên - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng ấn phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Anh hùng Phạm Tuân.

Bà Nguyễn Bích Thủy – Trưởng phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu trao tặng ấn phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhà văn Dương Hướng.

Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng ân phẩm chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Lưu trữ Việt Nam năm 2020.

-----------------------------

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011, Tập 4, Trang 1-3.

(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011, Tập 15, Trang 602-603.

Phạm Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III