09:39 AM 04/05/2021  |   Lượt xem: 181  | 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 29/4/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 1832/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

     Theo đó, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình trong nước tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu:

     Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

     Đồng thời, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức hoạt động, sự kiện thì các đơn vị phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

     Ngoài ra, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch bệnh từ nguồn chính thống; tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/bo-noi-vu-tang-cuong-thuc-hien-phong-chong-dich-46112.html)