03:53 PM 19/04/2021  |   Lượt xem: 47  | 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 1558/BC-BNV ngày 14/4/2021, báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

      Theo đó, tính đến thời điểm Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ:

     Ở Trung ương, với trách nhiệm là cơ quan Thường trực của Chính phủ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ luôn nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; đã ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Bộ Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương để kịp thời giải đáp về các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

     Bộ Nội vụ đã mở Trang tin điện tử về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có chuyên mục người dân và cử tri hỏi về bầu cử. Khi có nội dung hỏi, Bộ Nội vụ kịp thời trả lời cho người dân và cử tri.

     Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các địa phương rà soát, cập nhật số liệu các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia và của Bộ Nội vụ.

     Bộ Nội vụ đã cử đại diện tham gia đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

     Xây dựng các báo cáo theo tiến độ về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng hợp, thống kê số liệu các tổ chức phụ trách bầu cử, số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu và số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Ở địa phương, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh) và Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử cấp huyện) đã tham mưu, giúp Ủy ban bầu cử cùng cấp kịp thời triển khai công tác bầu cử trên địa bàn theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, bảo đảm các bước triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu ban hành tài liệu tập huấn, tuyên truyền bầu cử và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã.

     Về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tôn giáo

     Văn bản số 1558/BC-BNV của Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ nêu rõ: trong giai đoạn đầu, một số chức sắc có tâm lý e ngại về việc tham gia, do vướng quy định của giáo hội: không được đảm nhiệm chức vụ trong chính quyền và lý do việc tham gia hoạt động đại biểu của nhân dân cũng ảnh hưởng tới thời gian hoạt động mục vụ và phục vụ tín đồ; một số lãnh đạo giáo hội các tôn giáo cho rằng chức sắc là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chưa đề nghị được giải quyết nhu cầu tôn giáo của giáo hội như đất đai, xây dựng... Bên cạnh đó, nhân sự các tôn giáo tham gia ứng cử gặp nhiều khó khăn khi vận động bầu cử (thường là không có chương trình, kế hoạch hành động cá nhân); một số chức sắc lo ngại nếu không trúng cử sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín cá nhân trước tín đồ và tổ chức tôn giáo. Một số Giám mục cho rằng, số chức sắc Công giáo tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp chưa thực sự nói lên được tiếng nói của Giáo hội Công giáo.

     Tuy nhiên, do Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã làm tốt công tác vận động, tranh thủ nên đa số chức sắc, chức việc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đều bày tỏ hưởng ứng tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới; cam kết với Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử và tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia ứng cử, bầu cử. Trong ngày bầu cử 23/5/2021 (trùng với lễ Chúa nhật trong Công giáo và Tin lành) sẽ bố trí hợp lý để giáo dân có thể tham gia bầu cử một cách thuận lợi nhất theo hướng dẫn của chính quyền; đồng thời, sẽ hướng dẫn các cơ sở thờ tự tôn giáo thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trong dịp bầu cử (một số Giám mục Công giáo hứa sẽ tham gia lễ Thượng cờ với chính quyền). Nhiều tổ chức tôn giáo đã tuyên truyền tới các chức sắc, chức việc, tín đồ về mục đích, ý nghĩa của việc ứng cử, bầu cử; vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân, tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử tại địa phương./.

                                                                                                                                                                 

(Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/50497/Bo-Noi-vu-bao-cao-Chinh-phu-tinh-hinh-trien-khai-cong-tac-bau-cu.html))