06:58 PM 05/07/2018  |   Lượt xem: 413  | 

Ngày 5/7, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần quân đội”, trưng bày 163 ảnh tư liệu quý.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam - Người không những trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam mà Người còn dành nhiều công sức chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần. Sinh thời, Người thường xuyên quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của ngành về quan điểm phục vụ, về vai trò, vị trí quan trọng của công tác hậu cần, nhất là vào những bước ngoặt của cách mạng. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ… sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta chưa hoàn thành trọn vẹn. Đất nước bị chia cắt. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc và tay sai.

Nhằm tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác hậu cần quân đội và kết quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Bảo tàng Hậu cần quân đội, Tổng cục Hậu cần tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần quân đội”.

Đại biểu khách mời lắng nghe thuyết minh về những tư liệu ảnh quý tại triển lãm.

 

Với 163 ảnh tư liệu quý, triển lãm giới thiệu về tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng ngành hậu cần quân đội, sự quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của ngành về quan điểm phục vụ, về vai trò, vị trí quan trọng của công tác hậu cần, nhất là vào những bước ngoặt lịch sử của cách mạng.

Triển lãm được chia nội dung thành hai phần. Phần 1 mang chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần quân đội” với các mốc thời gian khác nhau. Phần 2 có chủ đề “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)