Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

 09:21 AM 28/11/2018
Sáng ngày 21/9, tại Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trực tiếp phụ trách và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

 03:27 PM 15/08/2018

Khai mạc Triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần quân đội’

 06:58 PM 05/07/2018

Triển lãm '60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch'

 11:58 AM 14/05/2018

Khai mạc triển lãm “Ngày thống nhất đất nước”

 10:45 AM 11/05/2018

100% tài liệu văn thư, lưu trữ tại Đảng bộ Thành phố Hà Nội được số hoá

 04:41 PM 23/04/2018

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 08:50 AM 09/04/2018

Công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội cần đảm bảo chính xác, kịp thời

 04:56 PM 29/09/2017

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017

 11:04 PM 26/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

 04:17 PM 25/09/2017

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ, bảo mật tài liệu năm 2017

 08:55 PM 15/09/2017