03:31 PM 24/12/2007  |   Lượt xem: 229  | 

Nhân dịp kỷ niệm “Ngày Lưu trữ Việt Nam” lần thứ Nhất vào ngày 03/01/2008, nhằm tôn vinh những tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức cuộc bình chọn Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam - đợt bình chọn năm 2008.

Những tiêu chí chính để được tham gia vào bình chọn bao gồm:

Tiêu chí về độ chân thực, thời gian, địa điểm hình thành tài liệu: tài liệu là bản chính, bản gốc và được hình thành cùng thời điểm xảy ra sự kiện. Những tài liệu được bình chọn năm 2008 có thời gian từ năm 1995 trở về trước.

Tiêu chí về nội dung: Tài liệu phản ánh những sự kiện, nhân vật tiêu biểu ảnh hưởng đến quá trình phát triển lịch sử, văn hoá, xã hội của nước ta; có ý nghĩa tích cực đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Tiêu chí về hình thức:  Đặc điểm vật mang tin (vật liệu mang tin, kỹ thuật chế tác) có tính độc đáo, tiêu biểu.

Các tài liệu được tham gia bình chọn là tài liệu lưu trữ của Việt Nam, không phân biệt sở hữu của Nhà nước, tập thể hay cá nhân. Nếu tài liệu lưu trữ là bản sao có giá trị như bản chính thì phải có chú thích rõ ràng về thời gian tài liệu, tác giả tài liệu, nơi bảo quản và chủ sở hữu tài liệu.  Tài liệu lưu trữ đề cử bình chọn được gửi về Hội đồng xác định Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) theo mẫu phiếu đề cử đính kèm và thời gian quy định.

Quy trình bình chọn được thực hiện như sau:  Thư ký Hội đồng tiếp nhận hồ sơ đề cử bình chọn, lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện bình chọn và trình Hội đồng. Tiếp theo,  Hội đồng tiến hành bình chọn theo các bước:

+ Căn cứ bảng chấm điểm, các thành viên Hội đồng chấm điểm tài liệu lưu trữ đề cử và nộp kết quả chấm điểm cho Thư ký Hội đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp các kết quả chấm điểm và trình Hội đồng.

+ Căn cứ kết quả chấm điểm, Hội đồng lựa chọn những tài liệu được bình chọn vào Danh mục tài liệu 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu theo kết quả từ cao xuống thấp.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Hội đồng quyết định công nhận tài liệu thuộc Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định vinh danh, khen thưởng.

Tài liệu lưu trữ được bình chọn thuộc Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp giấy chứng nhận là tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam.  Tài liệu lưu trữ được bình chọn được tập hợp xuất bản thành sách 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu.  Tổ chức, cá nhân lựa chọn đúng tài liệu đạt tiêu chuẩn vinh danh, được nhận Giấy khen của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và quà lưu niệm.

Phiếu đề cử xin gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qua đường bưu điện trước ngày 25/12/2007 theo địa chỉ:

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Địa chỉ: 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04 7663673 (mobile: 0912068988 hoặc 0912316461)

Fax: 04 8328553;

E-mail: ttnckh@archives.gov.vn