02:37 PM 29/06/2020  |   Lượt xem: 273  | 

Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường số 101, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

     Tham dự Lễ bế giảng, có ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Tống Đăng Hưng - Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng  - Học viện Hành chính Quốc gia; ông Trần Quang Trung  - Trưởng phòng Quản lý Bồi dưỡng Hành chính Doanh nghiệp; cùng các công chức, viên chức là học viên của lớp bồi dưỡng.

     Thay mặt cho Học viện Hành chính Quốc gia, ông Trần Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý Bồi dưỡng Hành chính Doanh nghiệp công bố Quyết định cấp chứng chỉ và Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho 77 học viên tham gia lớp học.

     Tiếp theo, ông Trần Quang Trung đọc Báo cáo tổng kết và phát biểu: Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 học viên là công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước. Trong đó:

     - Trưởng phòng và tương đương: 19 đồng chí, chiếm 24,6 %;

     - Phó trưởng phòng và tương đương: 25 đồng chí, chiếm 32,5 %;

     - Công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng: 33 đồng chí, chiếm 42,9 %.

      Sự tham gia đông đủ của công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và  trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Cục cũng như nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng trong thực thi công vụ.

     Lớp bồi dưỡng đã triển khai chi tiết nội dung các chuyên đề nằm trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đã được Bộ Nội vụ ban hành. Nội dung học tập của lớp bồi dưỡng do các chuyên gia, các nhà quản lý, các giảng viên có học hàm, học vị và giàu kinh nghiệm của Học viện Hành chính Quốc gia trình bày gồm:

       - Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng (gồm 9 chuyên đề).

       - Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế (lựa chon 3 trong 5 đề tài cho trước)

       - Phần III: Tổng hợp, ôn tập kiểm tra và viết tiểu luận.

       Trong mỗi chuyên đề các giảng viên đều dành thời gian để trao đổi, thảo luận các ý kiến với học viên; hướng dẫn xử lý các tình huống và đã nhận được sự đồng tình đánh giá rất cao của học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

        Sau thời gian một tháng triển khai học tập các chuyên đề với sự nhiệt tình, trách nhiệm của giảng viên, sự nỗ lực, cố gắng, các học viên đã tiếp thu những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, để vận dụng trong quá trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; lớp học đã làm 01 bài kiểm tra trên lớp và 01 bài viết tiểu luận với kết quả như sau:

         - Xếp loại giỏi: 8 học viên, chiếm 10,4 %;

         - Xếp loại khá: 64 học viên, chiếm 83.1 % ;

         - Xếp loại trung bình: 05 học viên, chiếm 6.5%.

          Trong 76 học viên thuộc Cục, có 8 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng, biểu dương.

         Đặc biệt, công tác tổ chức lớp được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Học viện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo và trang trọng. Đây là lớp học lãnh đạo, quản lý cấp phòng đầu tiên của Học viện áp dụng chương trình mới và được học theo hình thức học trực tuyến, nhìn chung các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đa phần đều có ý thức, trách nhiệm cao trong học tập, tập thể lớp đoàn kết, chấp hành tốt nội quy, quy chế bồi dưỡng tham gia đầy đủ thời gian trên lớp học.

       Qua khóa học, Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức của Cục được tham gia các khóa học tương tự và các khóa học ở trình độ cao hơn. Học viện Hành chính Quốc gia sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung tài liệu và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người học theo tinh thần Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức và Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

      Thay mặt lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà các công chức, viên chức đã đạt được trong khóa học. Cục trưởng cũng mong các kiến thức đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức, viên chức; giúp công chức, viên chức vừa có cơ hội tự hoàn thiện theo tiêu chuẩn chức danh, vừa có kiến thức và bản lĩnh trong thực thi công vụ./.

      Một số hình ảnh của Lễ bế giảng:

 

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Lễ bế giảng.

 

 

Ông Trần Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý Bồi dưỡng Hành chính Doanh nghiệp – Học viện Hành chính Quốc gia
ông bố Quyết định cấp chứng chỉ và Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho các học viên tham gia lớp học.

 

 

Ông Tống Đăng Hưng - Phó Trưởng ban Quản lý Bồi dưỡng- Học viện Hành chính Quốc gia đọc báo cáo tổng kết lớp học.

 

 

Ông Trần Đăng Phương – đại diện cho học viên phát biểu tại Lễ bế giảng.

 

 

Một số học viên nhận Chứng chỉ tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 

Một số học viên nhận Chứng chỉ tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Nguyễn Nam Thái