03:07 PM 27/08/2019  |   Lượt xem: 607  | 

Một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp đã được trình bày tại buổi làm việc của Ban xây dựng Đề án.

Sáng 27/8/2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Ban xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm với bà Mélanie Rebours – Chuyên gia Lưu trữ điện tử, Cục Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp.

 

Ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án  phát biểu tại buổi làm việc với Chuyên gia Pháp.
 

Ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có ông Lê Văn Năng – Giám đốc Trung tâm Tin học Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành viên thường trực; bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao khoa học công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư, Lưu trữ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành viên thường trực; cùng một số thành viên trong Ban xây dựng Đề án.

 

 

Bà Mélanie Rebours – Chuyên gia Lưu trữ điện tử, Cục Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp phát biểu tại buổi làm việc.
 

Tại buổi làm việc, bà Mélanie Rebours đã giới thiệu sơ lược tình hình thực hiện lưu trữ điện tử và tài liệu lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp như: cơ sở pháp lý; các cơ quan thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ điện tử; kinh phí dành cho các hoạt động phát triển phần mềm, thu thập, xử lý dữ liệu điện tử lưu trữ. Tiếp đó, các thành viên tham dự buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề quan tâm như: tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động lưu trữ điện tử, các nhà phát triển phần mềm phục vụ hoạt động lưu trữ, quy định pháp lý liên quan, giá trị pháp lý, thời hạn bảo quản, đặt tên, định dạng tài liệu lưu trữ trong các hoạt động liên quan đến tài liệu điện tử.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban xây dựng Đề án với Chuyên gia lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp.
 
 

 

Ông Hoàng Quốc Tuấn,  Chủ tịch Hội Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, Thành viên Ban xây dựng Đề án phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm.
 
 

 

 

Tin, ảnh: Thu Hà