02:26 PM 23/10/2007  |   Lượt xem: 777  | 

Sáng 23/10/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành bàn giao cho Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Richard M.Nixon ngày 25/8/1969.

Tham dự buổi bàn giao có Cục trưởng Trần Hoàng, các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Lanh, đại diện của Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Bức thư được Lưu trữ Quốc gia Mỹ trao cho Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc với Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Bức thư có lẽ là tài liệu công vụ cuối cùng có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Bác mất./.

                                                 Thu Hà- Hồng Nam