05:00 PM 01/07/2017  |   Lượt xem: 2597  | 

Giới thiệu nội dung :

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (29/11/1976-29/11/2016), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức thống kế, sưu tầm các đề tài, công trình, ấn phẩm của độc giả đến nghiên cứu và sử dụng tài liệu lưu trữ, tập hợp thành bộ sách "Tuyển tập đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II" gồm 2 tập:

- Tập 1: Đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trước năm 1954.

- Tập 2: Đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành sau năm 1954.

  Tệp đính kèm