12:00 AM 02/06/2017  |   Lượt xem: 2981  | 

Giới thiệu nội dung :

Ngày 31/7/2009, với việc tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn là tư liệu đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã trở thành nơi bảo quản di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Không chỉ là nơi lưu giữ, phát huy giá trị tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV còn là địa chỉ lưu trữ có uy tín - tuy mới được thành lập được 5 năm, nhưng với lòng yêu nghề, ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của cán bộ viên chức tại đây đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong ngành Lưu trữ Việt Nam, mang ý nghĩa quốc gia, quốc tế. Trên cơ sở những khối lượng lớn tài liệu lưu trữ, Trung tâm đã chủ động tổ chức tra tìm được nhiều tài liệu có giá trị liên quan đến Thăng Long - Hà Nội xưa như Mộc bản khắc Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ; nhiều tài liệu cổ , khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hòang Sa và Trường Sa, cùng nhiều tài liệu qus hiếm khác. Qua đó minh chứng được giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Nơi bảo quản di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam