12:00 AM 02/08/2016  |   Lượt xem: 1621  | 

Giới thiệu nội dung :

Nhằm tích cực phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, cung cấp cho độc giả những thông tin mang tính khách quan và chân thực, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tổ chức biên soạn sách “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”. Hàng trăm  tài liệu, hình ảnh được chọn lọc từ các phông Phủ Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Nha Giao thông, Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu III, … đã phản ánh cụ thể và sinh động sự lãnh đạo tài tình, những quyết sách chiến lược nhạy bén của Đảng, của Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, những năm tháng chiến đấu, hy sinh oanh liệt, hào hùng của hàng nghìn chiến sĩ, hàng vạn dân công cũng như sự đóng góp vô cùng to lớn của nhân dân cho chiến dịch Điện Biên Phủ nói chung.