05:05 PM 02/07/2017  |   Lượt xem: 4134  | 

Giới thiệu nội dung :

Ngày 31/7/2009, UNESCO đã công nhận Mộc bản triều Nguyễn đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam. Với số lượng hàng chục nghìn tấm, rất đặc sắc về phương thức chế tác, với nội dung đa dạng, phản ánh toàn cảnh thời Nguyễn trên các mặt lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự…, Mộc bản triều Nguyễn do Quốc Sử quán triều Nguyễn biên soạn là nguồn tư liệu quý, có giá trị tham khảo to lớn đối với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Trong các nội dung được Mộc bản triều Nguyễn phản ánh , hành trạng, công tích của các vị công thần triều Nguyễn là một nội dung khá đặc biệt, giúp bạn đọc tiếp cận những tư liệu gốc, có tính xác thực cao về thân thế, sự nghiệp, dòng dõ của những vị quan có đóng góp lớn trong việc xây dựng, bảo vệ nhà Nguyễn…

  Tệp đính kèm