TỪ MÙA XUÂN - HÈ NĂM 1972 ĐẾN "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" QUA TÀI LIỆU CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN

 02:00 AM 08/11/2013
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, TS. Nguyễn Xuân Hoài, TS. Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương, ThS. Nguyễn Thị Vui, Lê Vị
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

VỀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 QUA TÀI LIỆU CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN

 01:00 AM 08/11/2013
Tác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú, TS.Vũ Thị Minh Hương, ThS. Nguyễn Xuân Hoài, ThS. Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương, Phạm Ngọc Hưng...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

LỊCH SỬ PHÚ QUỐC QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 12:00 AM 08/11/2013
Tác giả: TS.Vũ Thị Minh Hương, TS.Nguyễn Xuân Hoài, TS.Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN TRONG CHÍNH QUYỀN THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM QUA TÀI LIỆU VÀ TƯ LIỆU LƯU TRỮ (1862-1945)

 03:00 AM 07/11/2013
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, ThS. Hà Văn Huề, Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Thị Hằng, Đào Thị Ngọc Nhàn..
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ VIỆT NAM NĂM 1973 QUA TÀI LIỆU CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN. TẬP 2

 01:00 AM 07/11/2013
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, TS Nguyễn Xuân Hoài, TS. Phạm Thị Huệ, ThS. Trần Thị Vui, Cn. Lê Vị...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ VIỆT NAM NĂM 1973 QUA TÀI LIỆU CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN. TẬP 1

 12:00 AM 07/11/2013
Tác giả: TS.Vũ Thị Minh Hương, TS. Nguyễn Xuân Hoài, TS. Phạm Thị Huệ, Cn. Hà Kim Phương...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật