TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 12:00 AM 15/06/2016
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Vũ Văn Tâm, Nguyễn Thị Thiêm, Trần Thị Vui, Lê Vị

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

 12:00 AM 18/12/2015
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thuý Bình; CN. Hoàng Thu Hà; Vũ Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Hương; Phạm Thị Bích Đào; Nguyễn Thị Kim Thu...

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 12:00 AM 23/10/2015
Tác giả: Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Lê Thị Lý, Vũ Thị Lan Anh, Trần Thị Hoàn, Tạ Văn Thuận, Nguyễn Thế Anh...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

SƯU TẬP SẮC LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM 1945

 12:00 AM 03/07/2015
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

KHOA BẢNG BẮC BỘ VÀ THANH HÓA QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

 12:00 AM 02/07/2015
Tác giả: TS.Vũ Thị Minh Hương, TS. Phạm Thị Huệ, TS. Nguyễn Xuân Hoài, Cử nhân Phạm Thị Yến, Bùi Thị Mai, Cao Thị Quang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

ẤN CHƯƠNG TRÊN CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN

 12:00 AM 15/07/2014
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Công Việt, Ts. Vũ Thị Minh Hương, Ths Hà Văn Huề, Ths Nguyễn Thị Thu Hường, Ths Đoàn Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

THĂNG LONG - HÀ NỘI THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH NHỮNG THÁNG NĂM GIỮ NƯỚC

 12:00 AM 19/06/2014
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, Phạm Thị Bích Hải, Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Lý, Nguyễn Lan Phương, Tạ Văn Thuận
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin


NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 1945-1954, TẬP II: KINH TẾ

 12:00 AM 18/06/2014
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, Phạm Thị Bích Hải, Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Lý, Nguyễn Lan Phương, Tạ Văn Thuận
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin

VIỆT NAM - 25 NĂM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986-2011 QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 12:00 AM 19/11/2013
Tác giả: Th.s Vũ Xuân Hưởng, Th.s Phạm Thị Bích Hải, Th.s Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Vũ Lan Anh, Lê Thị Lý, Nguyễn Lan Phương, Tạ Văn Thuận
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội