TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II (TẬP 2)

 01:17 PM 13/11/2017

SÁCH CHỈ DẪN CÁC PHÔNG VÀ SƯU TẬP LƯU TRỮ BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

 11:00 PM 03/07/2017
Tác giả: Vũ Văn Tâm, Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Thị Lan, Lương Thị Vân
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

KHOA BẢNG NGHỆ AN - HÀ TĨNH - QUẢNG BÌNH QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

 05:44 PM 02/07/2017
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hoài, TS. Phạm Thị Huệ, CN. Bùi Thị Mai, CN. Nguyễn Thị Nhật Phương, CN. Phạm Thị Yến, CN. Cao Thị Quang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật


KHOA BẢNG TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

 05:02 PM 02/07/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương; TS. Phạm Thị Huệ; TS. Nguyễn Xuân Hoài; CN Phạm Thị Yến


TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II (TẬP 1)

 05:00 PM 01/07/2017
Tác giả: Vũ Văn Tâm, Hà Kim Phương, Trần Thị Vui, Lê Vị, Hà Thị Tuyết Mai
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giao thông vận tài TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV - NƠI BẢO QUẢN DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 12:00 AM 02/06/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương; TS. Phạm Thị Huệ; CN Nguyễn Xuân Hùng; CN Phạm Thanh Phong; CN Bùi Thị Mai

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (1945-1954) QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 12:00 AM 07/10/2016
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, Phạm Thị Bích Hải, Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Lý, Nguyễn Lan Phương, Tạ Văn Thuận

ĐIỆN BIÊN PHỦ MỘT THIÊN SỬ VÀNG

 12:00 AM 02/08/2016
Tác giả: Vũ Thị Lan Anh; Lê Thị Lý; Nguyễn Lan Phương; Tạ Văn Thuận; Trần Thị Thúy Lan; Ngô Thị Mai; Phạm Thị Thanh; Nguyễn Thế Anh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội