04:41 PM 23/04/2018  |   Lượt xem: 437  | 

Ngày 24 tháng 3 năm 2018, tại thị xã Sơn Tây, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức toạ đàm “Thực trạng, giải pháp công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong tình hình mới”.

 

     Hà Nội hiện là đảng bộ lớn nhất cả nước với trên 42 vạn đảng viên, sinh hoạt tại 2.820 tổ chức cơ sở Đảng của 59 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Trong bối cảnh Thủ đô, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Văn phòng Thành ủy Hà Nội với vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cả về tiến độ và khối lượng công việc thực hiện. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác văn thư, lưu trữ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ khoa học, thống nhất, phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhu cầu xã hội. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng bộ thành phố, các Đảng bộ trực thuộc được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định; từng bước hiện đại với việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá 100% hệ thống tài liệu.

    Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ; khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác văn thư, lưu trữ... từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ Đảng.

    Ghi nhận những kiến nghị tại toạ đàm, đại diện Văn phòng Thành ủy cho biết, Văn phòng Thành ủy sẽ hướng tới thực hiện một cán bộ văn phòng chuyên trách 3-4 nhiệm vụ, bảo đảm làm tốt công tác văn thư, lưu trữ cùng với các nhiệm vụ chuyên môn khác, từ đó cải thiện thu nhập cho cán bộ văn phòng. Bên cạnh đó, cơ quan sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác văn phòng nói chung và công tác văn thư, lưu trữ nói riêng.

    Đại diện Văn phòng Thành ủy cũng kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng nâng cấp phần mềm quản lý văn thư, lưu trữ ứng dụng trong hệ thống văn phòng cấp ủy toàn thành phố; có hướng dẫn về công tác lưu trữ các văn bản “mật”, qua đó hỗ trợ cán bộ thực hiện đúng quy định. Với những kiến nghị đề xuất với thành phố, Văn phòng Thành ủy sẽ tổng hợp, trình Thường trực Thành ủy nhằm hỗ trợ cán bộ văn phòng nói chung, cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(Theo Báo Hànộimới)