11:10 AM 08/10/2020  |   Lượt xem: 202  | 

Có 2 cách "Ký số USB Token" trên phần mềm quản lý văn bản điện tử là ký tự động và ký thủ công.

    “Ký số USB token cá nhân” trên phần mềm quản lý văn bản điện tử “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước” là chữ ký số điện tử cá nhân dành cho văn bản điện tử. Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020, Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

    Có 2 cách “Ký số USB Token” trên phần mềm quản lý văn bản điện tử:

    Cách 1. Ký tự động

    Phần mềm sẽ tự động nhận diện được vị trí ký số.

    Cách 2. Ký thủ công

    Người dùng chọn được được vị trí ký số.

    Để ký số thành công bằng USB Token, người dùng phải thực hiện các bước sau:

    1. Cài đặt hình thức ký số và hình ảnh chữ ký

Bước 1. Đăng tải hình ảnh chữ ký lên phần mềm

Tại thanh menu ngang, người dùng chọn “Thông tin cá nhân”.

 

 

    Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

 

 

    Tại phần thông tin “Ảnh chữ ký” chọn “Gửi file đính kèm”.

    Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

 

    Sau đó, chọn ảnh chữ ký của người dùng (lưu ý: Hình ảnh chữ ký để ở nền trong suốt và lưu ở định dạng  “.png”), tiếp theo chọn “Open” để hoàn tất quá trình tải ảnh chữ ký lên trên phần mềm.

    Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

    Bước 2. Chọn hình thức ký số trên Website

    Tại thông tin “Cấu hình loại ký số trên web”, chọn hình thức ký số là “Ký số token”, tiếp theo chọn “Cập nhập” đề hoàn tất việc cài đặt ký số token.

 

    2. Cách ký

   a) Ký tự động

    Bước 1. Thao tác chọn ký số

    Tại tệp văn bản cần ký, chọn “Ký số token”.                                     

 

    Bước 2. Nhập mật khẩu USB token

    Khi đó, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của usb token, người dùng “Nhập mật khẩu của token”, sau đó chọn “ok”.

    Tiếp đó, hệ thống sẽ hiển thông báo “Ký thành công” khi đó người dùng đã hoàn tất quá trình xử lý ký số của mình.

 

 

    Sau khi ký thành công, chữ ký của người dùng sẽ được hiển thị như hình sau:

 

   b) Ký thủ công

   Bước 1. Thao tác chọn ký số

    Tại tệp văn bản cần ký, người dùng chọn “Chọn vị trí ký số”, tiếp theo chọn “Ký số token”.

 

 

    Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

 

Bước 2. Thao tác chọn vị trí chữ ký

    Tại thông tin “Trang hiển thị”, người dùng chọn tới trang cần ký, ở phần thông tin “Danh sách chữ ký” chuyển từ biểu tượng    thành biểu tượng  để có thể di chuyển được vị trí chữ ký, sau đó người dùng di chuyển khung chứa hình ảnh chữ ký (là khung ký hiệu số 3 như hình trên) đến vị trí cần ký. Tiếp theo, tại “Danh sách chữ ký” chọn kiểu chữ ký “Chỉ hiển thị ảnh”, sau đó chọn “Áp dụng”.

    Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

 

 

Bước 3: Nhập mật khẩu USB token

Để hoàn tất quá trình ký số, người dùng nhập mật khẩu token tại phần thông tin “Mật khẩu của token”, sau đó chọn “ok” để hoàn tất việc ký số.

    Trên đây là hướng dẫn chi tiết đối với chức năng “Ký số USB token cá nhân” trên phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị trong Cục phản ánh về Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử để cùng tổ chức thực hiện.

 

Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)